61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
STATUETKA ZŁOTEGO HIPOLITA W WATYKANIE

Ojciec Święty Jan Paweł II
przyjął w Watykanie delegację
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


W środę, dnia 1 sierpnia 2001 roku, w Stolicy Apostolskiejprzebywała z pielgrzymką delegacja Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, pod przewodnictwem prezydenta tej organizacji - dr Mariana Króla.

Delegacja Wielkopolan została przyjęta na audiencji przez Ojca Świętego, Jana Pawła II podczas której złożyła hołd Jego Świątobliwości od całego środowiska zrzeszonego w THC, przekazała Ojcu Świętemu uroczysty Adres informujący o działalności Towarzystwa, oraz wręczyła Jego Świątobliwości w darze symbol Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, statuetkę Złotego Hipolita przedstawiającą sylwetkę tego wielkiego pozytywisty, orędownika pracy organicznej, prekursora rozwoju przemysłowego Wielkopolski, wielkiego patrioty i Wielkopolanina.

Jan Paweł II w serdecznej rozmowie z prezydentem dr Marianem Królem wspomniał swoje pielgrzymki w czasie których gościł na Ziemi Wielkopolskiej, interesował się działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i pobłogosławił podejmowanym przez środowisko Towarzystwa inicjatywom pro społecznym.

Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu jest organizacją pro społeczną, która w program swojego działania wpisała służenie społeczeństwu w duchu poszanowania godności ludzkiej przez wspomaganie ludzkich wysiłków w tworzeniu lepszych warunków życia, rozwijanie talentów i zdolności młodego pokolenia, kreowanie przedsiębiorczości, oraz utrwalanie uniwersalnych wartości moralnych.

Zadaniem Towarzystwa jest także upowszechnianie wśród społeczeństwa szacunku dla twórczej, konstruktywnej i wydajnej pracy oraz umacnianie przywiązania do tradycji patriotycznych i utrwalanie poszanowania dla dziedzictwa minionych pokoleń.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król przekazuje Ojcu Świętemu w darze statuetkę ZŁOTEGO HIPOLITA

Ojciec Święty Jan Paweł II z zadowoleniem przejął dar i z zainteresowaniem oglądał otrzymaną statuetkę ZŁOTEGO HIPOLITA.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król ( w środku ) przekazuje Ojcu Świętemu obraz przedstawiający Chrystusa, dzieło polskiej artystki - malarki Danuty Król. Z lewej strony na zdjęciu członek Kapituły ZŁOTEGO HIPOLITA - Tadeusz hr. Stocki, po prawej stronie członek delegacji THC ks. Janusz Rakoczy.

Do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wkrótce po wizycie delegacji THC w Stolicy Apostolskiej nadszedł list zawierający oficjalne podziękowanie Jego Świątobliwości Jana Pawła II za otrzymany dar - statuetkę ZŁOTEGO HIPOLITA. Obok prezentujemy fotokopię tego dokumentu.

 

. . .

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem