61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Liderzy Pracy Organicznej

Powrót

Pojęcie pracy organicznej zrodziło się w ubiegłym stuleciu jako określenie działalności ludzkiej nakierowanej na organizowanie wszelkich wysiłków mających na celu zachowanie polskiej gospodarki w warunkach jakie wówczas panowały, kiedy na polskich ziemiach dominowały obce mocarstwa. Szczególnego znaczenia pojęcie pracy organicznej nabrało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, kiedy nastał czas odbudowy państwa i zainicjowanie jego rozwoju.

Przez wiele dziesięcioleci powojennych po drugiej wojnie światowej pojęcie pracy organicznej nie znajdowało się w obiegu, chociaż pozostawało w świadomości społecznej, szczególnie w regionie wielkopolskim, gdzie stale pozostawała żywa legenda Hipolita Cegielskiego, XIX- wiecznego prekursora i wielkiego rzecznika pracy organicznej - pracy od podstaw, pracy o ładunku patriotycznym, pracy przynoszącej korzyści ogółowi społeczeństwa.

Zmieniają się epoki, zmieniają się zawartości pojęć. Dzisiaj pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność na rzecz unowocześniania naszego państwa i naszego społeczeństwa, rozumiemy jako podejmowanie wyzwań nowej epoki cywilizacyjnej i kulturowej zmierzającej do globalnej integracji gospodarczej, naukowej i informacyjnej. W tej nowej epoce praca organiczna przesuwa się z obszaru gospodarczego w obszar intelektualnej działalności człowieka, z obszaru produkcji materialnej w obszar zarządzania i organizowania. Często też w obszar szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki.

Dlatego dzisiaj ludźmi pracy organicznej w nowoczesnym rozumieniu są nie tylko inżynierowie i przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale również naukowcy, politycy, duchowni, szefowie wielkich organizacji gospodarczych - wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu, ma jako jeden ze swoich głównych celów odnowienie i upowszechnianie w polskim społeczeństwie idei tak właśnie rozumianej pracy organicznej: służenia państwu i narodowi.

Wśród wielu działań Towarzystwa jest więc ukazywanie i promowanie jako wzorców osobowych postaci polskiego życia publicznego, gospodarczego i naukowego, które w szczególny sposób zasługują dzisiaj na miano Liderów Pracy Organicznej. Osobistości te w uznaniu ich zasług, w uznaniu dla ich pracy są też w specjalny sposób honorowane wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita, powołaną przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnieniem jest przyznawana przez Kapitułę Statuetka Honorowego Hipolita oraz dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej.

Wyróżnienie to, którym uhonorowano już wiele osobistości zyskało wielki prestiż w środowisku elity społecznej. Stało się bowiem legitymacją kwalifikacji patriotycznych i moralnych, legitymacją służby społecznej.

Powyżej zamieszczamy wyszukiwarkę Dostojnych Laureatów.

 

 

 

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem