61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Laureaci Złotego Hipolita

Powrót

Statuetka ZŁOTEGO HIPOLITA
honorowym wyróżnieniem wybitnych osobistości

Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego, które wśród celów swojej działalności na jednym z czołowych miejsc umieściło upowszechnianie w społeczeństwie wartości patriotycznych, szacunku dla tradycji pozytywistycznej i pracy jako źródła pomyślności narodu uznało, że istnieje potrzeba ujawniania i promowania wzorców osobowych, aby dawać je za przykład młodej generacji Polaków.

W tym celu Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości - statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.

Statuetka Złotego Hipolita, której pierwowzór w darze od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyjął w Watykanie, w roku 2001 papież - Polak, Jan Paweł II, błogosławiąc ideałom Towarzystwa i jego działalności, stała się prestiżowym potwierdzeniem dzieła życia dla tych, którzy ją otrzymują.

Kapitułę Złotego Hipolita stanowi elita intelektualistów reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media. Kapituła jest powoływana na okres roku zawsze w nowym składzie. Rozpatrując nominacje do wyróżnienia statuetką Złotego Hipolita oraz godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty nie mogą być kwestionowane.

Do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia Złotym Hipolitem oraz godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej upoważnione są instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania.
 

 

 

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem