61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Inauguracja Roku Hipolita Cegielskiego

W niedzielę, 6 stycznia w Archikatedrze Poznańskiej uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję, Metropolitę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, w obecności licznie przybyłych obywateli miasta Poznania oraz wielu delegacji Wielkopolan, którzy zjechali z całego regionu, w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego Prezydentem – dr Marianem Królem na czele, w obecności prawnuczki Hipolita Cegielskiego – Zofii Cegielskiej-Doerffer, dokonała się oficjalna inauguracja Roku Hipolita Cegielskiego.

W ten sposób wypełnione zostały Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które ustanawiały rok 2013 – rok dwusetnej rocznicy urodzin  Hipolita Cegielskiego – Rokiem tego  wybitnego polskiego intelektualisty i patrioty, rzecznika pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, postaci, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, stała się z imienia i nazwiska powszechnie znaną i szanowaną na rynkach światowych Polską Marką. Dzięki czemu w latach międzywojennych lokomotywy z zakładów H. Cegielski wędrowały do dalekich Indii, a po drugiej wojnie światowej silniki okrętowe wytwarzane w HCP były poszukiwane jako najlepsze na  świecie.

Uroczysta inauguracja obchodów Roku Hipolita Cegielskiego w Archikatedrze poznańskiej, w patriotycznej i religijnej atmosferze, ponownie potwierdziła znaczenie legendy Hipolita Cegielskiego dla współczesnych pokoleń, jako wzorca pracy organicznej, skutecznej, twórczej, stanowiącej o dobrobycie społeczeństwa i sile ekonomicznej państwa. W niezwykle mądrych i pięknych słowach przypomniał o tym Jego Ekscelencja, Metropolita Poznański, arcybiskup dr Stanisław Gądecki, na zakończenie koncelebrowanej przez Niego Eucharystii.

Zebrani wierni  wypełniający po  brzegi poznańską historyczną świątynię, słowa swojego arcybiskupa przyjęli w ciszy i w głębokim zamyśleniu, słuchając przywołanego stwierdzenia  Hipolita Cegielskiego, który przez 170 laty pisał: „ Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród”.

„Rok Hipolita Cegielskiego” -  stał się już historycznym i kulturowym faktem. W roku tym w Poznaniu i w całej Wielkopolsce odbędzie się wiele imprez naukowych, kulturalnych oraz wydarzeń społecznych przypominających postać i legendę Hipolita Cegielskiego, wskazując Go jako stale aktualny i ważny wzorzec patriotyzmu i pracy dla dobra ogółu.  Uroczystości i imprezy poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu odbędą się  w uczelniach wyższych, szkołach podstawowych i średnich, w licznych instytucjach samorządowych i organizacjach społecznych.  Koordynatorem wszelkich tego typu wydarzeń związanych z Rokiem Hipolita Cegielskiego, jest Towarzystwo Jego imienia oraz Prezydent tego Towarzystwa, dr Marian Król, z którego inicjatywy rok 2013 ustanowiony został w całej Polsce rokiem wielkiego Polaka, wzorowego Wielkopolanina, bohatera pracy organicznej.(gg)


Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
- Lech Dymarski

Poznań, 8 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z ogromną przyjemnością przyjmuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Udział w jubileuszu tak wybitnej postaci jest dla mnie zaszczytem.

Dziękując za zaproszenie, wyrażam nadzieję, że będę mógł przyczynić się do należytego upowszechnienia postaci Hipolita Cegielskiego, wzorca pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu polskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Lech Dymarski


Urząd Miasta Poznania
Biuro Prezydenta

Poznań, 3 stycznia 2013 r.

Pan
Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością informuję, że Prezydent Miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny, przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.
Wspaniała idea uczczenia pamięci i zasług tak wybitnego Polaka zasługuje na uznanie władz miasta Poznania.

Jestem głęboko przekonana, iż uroczystości towarzyszące obchodom 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, cieszyć się będą dużym zainteresowaniem poznaniaków i okażą się sukcesem pod względem frekwencyjnym.

Na ręce Pana Prezydenta pragnę złożyć wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, życzenia zadowolenia i satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Anna Kuca-Szpytko
Dyrektor Biura PrezydentaWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem