61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Rok Hipolita Cegielskiego - patriotyczne
wydarzenie ogólnopolskie

Rok 2013 ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Rokiem Hipolita Cegielskiego, spotkał się z żywym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa oraz donośnym  rezonansem  wśród elity patriotycznej i intelektualnej regionu Wielkopolskiego, a także innych centrów naszego kraju. Do głównego animatora uroczystości i wydarzeń związanych z realizacja programu Roku Hipolita Cegielskiego – Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwróciły się licznie wybitne osobistości, aby realizację programu Roku Hipolita Cegielskiego wesprzeć swoim autorytetem, ale i uczestnictwem w licznych wydarzeniach.

Protektorat Honorowy nad obchodami Roku Hipolita Cegielskiego, przypominającymi dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka i Wielkopolanina, objął osobiście:
 
Wicepremier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, minister Gospodarki
Janusz Piechociński
 
Natomiast Patronat Honorowy nad obchodami Roku Hipolita Cegielskiego objęły następujące Osobistości:

Zofia Cegielska – Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej,
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Ks. Józef arcybiskup Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski,
Dr Jan Kulczyk
przedsiębiorca,
Ks. Stanisław arcybiskup Gądecki
Metropolita Poznański,
Prof. Bronisław Marciniak
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Prof. Łodygowski Tomasz
rektor Politechniki Poznańskiej
Prof. Grzegorz Skrzypczak
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

Ukonstytuował się skład osobowy Komitetu Honorowego obchodów Roku Hipolita Cegielskiego oraz dwusetnej rocznicy Jego urodzin.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego został:


Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Członkami Komitetu Honorowego zostali:

Prof. Marcin Berdyszak

Rektor Uniwersytetu Artystycznego,
Włodzimierz Bogaczyk
Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Poznaniu,
Lena Bretes – Dorożała
Redaktor Naczelna TVP Poznań,
Dr Andrzej Byrt
Prezes zarządu MTP,
Krzysztof Dereziński
Burmistrz Trzemeszna,
Lech Dymarski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski,
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady Miasta Poznania,
Prof. Józef Garbarczyk
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Dr Szczepan Gawłowski
Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
Prof. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
Jan Grabkowski
Starosta Poznański,
Ryszard Grobelny
Prezydent miasta Poznania,
Dr Rafał Grupiński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Grzeszczak Eugeniusz
Wice Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr Jakub Karnowski
Prezes Zarządu PKP S.A.
Prof. Hanna Koćko-Krenc
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Prof. Stanisław Lorenc
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 2002 – 2008
Prof. Andrzej Korzeniowski
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
Zdzisław Kowalski
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,
Prof. Andrzej Kwilecki
Socjolog – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Jarosław Lazurko 
Prezes Zarządu H. Cegielski Poznań SA,
Lisiecki Tomasz
Prezes zarządu TriGranit Development Polska
 sp. z o.o. Warszawa,
Prof. Halina Lorkowska
Rektor Akademii Muzycznej,
Dr Krystyna Łybacka
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Stefan Mikołajczak
Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Mariusz Paplaczyk
Adwokat – Prezes Zarządu Głównego
 Zrzeszenia Prawników Polskich,
Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński,
Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie,
Ryszard Pyssa
Dyrektor Zespołu Szkół
Komunikacji w Poznaniu im. Hipolita Cegielskiego,
Jadwiga Rotnicka
Senatorka Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Słopień
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego,
Prof. Roman Słowiński
Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk,
Prof. Jerzy Smorawiński
Rektor AWF,
Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Ryszard Szulc
Prezes zarządu Ataner Poznań,
Mariusz Szymyślik
Prezes zarządu Radia Merkury,
Prof. Lech Trzeciakowski
Historyk – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Elżbieta Walkowiak
Wielkopolski Kurator Oświaty,
Prof. Kamila Wilczyńska
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług,
Lucyna Woch
Dyrektor Liceum im. Marii Magdaleny,
Prof. Anna Wolff – Powęska
Historyk -  z Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza,
Prof. Jacek Wysocki
Rektor Uniwersytetu Medycznego,
Tadeusz Zwiefka
Poseł do Parlamentu Europejskiego,


Premiera filmu o Hipolicie Cegielskim

Już w piątek, 1 lutego 2013 roku, w Muzeum Historii Miasta Poznania, w poznańskim ratuszu odbędzie się o godzinie 18.00 premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868” w reżyserii Jacka Kubiaka. Ten już od dawna oczekiwany  film przypominający życie i dzieło Wybitnego Wielkopolanina, ukazujący interesująco i rzetelnie drogę życia i kariery Hipolita Cegielskiego, wzbogacony został o nieznane wcześniej szerszemu ogółowi szczegóły. Przykładem jest widok domku wiejskiego, w którym w latach swej młodości mieszkał Hipolit Cegielski, a w którym dzisiaj mieszka wielkopolska rodzina, dumna ze swojego historycznego domostwa. Film „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”  na pewno spotka się z wielkim zainteresowaniem i dobrym przyjęciem nie tylko przez Wielkopolan.

W tym miejscu należy dodać, że to dzieło wielkopolskich filmowców-dokumentalistów powstało z inicjatywy i wsparcia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które to podmioty są producentami filmu i w partnerstwie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, TV Historia, Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz zakładami H. Cegielski-Poznań S.A.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy ma premierę filmu „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”, już w dniu 1 lutego, w piątek, o godzinie 18.00, która odbędzie się w Muzeum Historii Miasta Poznania, w Poznańskim Ratuszu.(g)


Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego
w 200. rocznicę urodzin...

 …taki tytuł nosi wystawa udostępniona w dniu 12 stycznia 2013 roku, w Muzeum Narodowym  Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, a zorganizowana wspólnie przez Muzeum oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w ramach programu wydarzeń uświetniających Rok Hipolita Cegielskiego. Każdy, kto odwiedzi te wystawę poświęcona  bohaterowi Wielkopolski – a na pewno przez pawilony mieszczące wystawę już wkrótce zaczną przechodzić tłumy, będzie mile zaskoczony tym, co zobaczy w szreniawskim Muzeum. (Na zdjęciu budynek wejściowy na teren Muzeum Narodowym  Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Za tą niepozorną budowlą, kryje się znakomicie zorganizowana i bogato wyposażona w eksponaty placówka muzealna, zaplecze naukowe dla wszystkich interesujących się rolnictwem, jego historią i współczesnością.).

Dzisiaj jednak na to, co stało się w dniu 12 stycznia 2013 roku w Szreniawie, trzeba spojrzeć znacznie szerzej, aniżeli umożliwiają  to zgromadzone eksponaty z epoki „Pana Hipolita”. Otwarta wystawa jest bowiem wystawą jakiej jeszcze nigdy Wielkopolska i Polska nie widziały, chociaż było wiele okazji, aby podobną wystawę zorganizować i to nie jako wystawę czasową, z okazji świętowania Roku Hipolita Cegielskiego, ale jako stałą ekspozycję, miejsce nauki o Wielkim Człowieku, Jego epoce, Jego dziele. Otwarta wystawa jawi się jako wyjątkowe miejsce zdobywania – szczególnie przez młode pokolenia - przekonania do uniwersalnych wartościach postaw Patriotyzmu, Pracy i Przyzwoitości,  wartości jakie zawsze kierowały Hipolitem Cegielskim i współcześnie powinny być przenoszone z pokolenia na pokolenie Polaków. ( Niezwykłe wrażenie przy wejściu do pawilonu 8 robi wielka plansza informująca o Roku Hipolita Cegielskiego i wystawie przygotowanej przez Muzeum w Szreniawie i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ).

Wystawa w Muzeum w Szreniawie, uświetniona stwierdzeniem rzymskiego poety epoki augustiańskiej – Wergiliusza, przypominającym nam jeszcze dzisiaj, po ponad dwóch tysiącach lat, że „Labor omnia vincit improbus” ( Ustawiczna praca wszystko zwycięża ) już na samym wstępie oddaje hołd Hipolitowi Cegielskiemu, który wszak zanim został przemysłowcem i budowniczym maszyn, najpierw był nauczycielem, filologiem klasycznym i na pewno Georgiki Wergiliusza nie tylko doskonale znał, ale i uczył o nich swoich polskich uczniów. (W pawilonie 8 Muzeum w Szreniawie pokazano całą gamę narzędzi rolniczych zarówno wytworzonych w zakładach H. Cegielski jak i innych wytwórców, z epoki Hipolita Cegielskiego).


Dlatego też poza znakomicie i z nowoczesnym rozmachem urządzoną  wielką prezentacją eksponatów ( w pawilonach 8 i 12 )  związanych bezpośredni z Hipolitem Cegielskim oraz eksponatów z Jego epoki, wystawę w Muzeum szreniawskim połączono z wyjątkowym wydarzeniem naukowym, mianowicie z zorganizowanym seminarium ( materiały z tego wyjątkowego wydarzenia ukażą się jako pozycja wydawnicza w marcu tego roku ). (Na wystawie nie zbrakło też modelu lokomotywy z zakładów H. Cegielski w Poznaniu. Te parowe lokomotywy, w latach międzywojennych uznawane za najbardziej nowoczesne, były towarem eksportowym zakładów H. Cegielski. Budując Polską Markę w świecie trafiały między innymi do egzotycznych Indii, gdzie podobno niektóre z nich nadal z powodzeniem służą kolejom w Indiach )

Udział w tym naukowym wydarzeniu wzięli: prof. dr hab. Janusz Karwat, który omówił pojęcie pracy organicznej na tle epoki; prof. dr hab. Ignacy Lewandowski który przypomniał, że Hipolit Cegielski był filologiem klasycznym; dr Marek Rezler, który omówił związki Hipolita Cegielskiego z poznańskimi organicznikami, takimi jak miedzy innymi Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Augustyn Szamarzewski  i Piotr Wawrzyniak. ( Oto w bardzo wielkim powiększeniu historyczna plansza , umieszczona na ścianie pawilonu wystawy poświęconej Hipolitowi Cegielskiemu przedstawiająca wygląd zakładów H. Cegielski, tak jak wygladały one za życie ich twórcy - Hipolita Cegielskiego ).


Inny uczestnik seminarium, Bolesław Januszkiewicz porównał Hipolita Cegielskiego do postaci literackiej Stanisława Wokulskiego, wykreowanej przez Bolesława Prusa w powieści „Lalka”, co każe zastanowić się nad tym, czy być może Bolesław Prus powołując do życia literackiego  Wokulskiego,  brał wzór nie tylko z Jakuba Lange, szwajcarskiego przedsiębiorcy, co sugerują badacze literatury, ale właśnie – sam będąc uznanym pozytywistą – wzorował się na znanej już w jego czasach historii Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: odtworzony na podstawie dokumentów i szczątkowych relacji gabinet Hipolita Cegielskiego, skromny tak jak skromnym był jego właściciel ).

Podczas seminarium nie zabrakło też tematyki bezpośrednio związanej z samą wystawą i zgromadzonymi na niej eksponatami. Rafał Cierzniak, wybitny specjalista od zagadnień technicznych,  szeroko opowiedział uczestnikom seminarium o maszynach i narzędziach rolniczych firmy H. Cegielski znajdujących się w zbiorach szreniawskiego Muzeum. ( A oto historyczna, wyprodukowana w zakładach Hipolita Cegielskiego lokomobila z 1924 roku, teraz jako eksponat na wystawie w pawilonie 12 Muzeum, ale jak się okazuje nadal w pełni sprawna, co przy innej okazji zademonstrowano zwiedzającym Muzealne zbiory ).

Na koniec głos zabrał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, który bardzo szeroko omówił działalność  Towarzystwa, zwrócił uwagę na działania Towarzystwa, zmierzające do ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, wspomniał też o zainteresowaniu jakim ustanowienie Roku Hipolita Cegielskiego cieszy się w społeczeństwie. Dr Marian Król podziękował naukowcom biorącym czynny udział w seminarium, a specjalnie serdecznie  podziękował też dyrektorowi Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie, dr Janowi Maćkowiakowi za udział Muzeum w programie obchodów Roku Hipolita Cegielskiego, za wyjątkową wystawę poświęconą pamięci Bohatera Roku 2013 - Hipolita Cegielskiego. ( Na zdjęciu: Odwiedzających wystawę zatytułowaną „Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin” wita popiersie tego Wielkiego Polaka).

Nie zabrakło też podziękowań dla licznie przybyłych na spotkanie z naukowcami i na otwarcie wystawy osobistościami – naukowcami, przedstawicielami organizacji społecznych, a także władz samorządowych województwa – przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lecha Dymarskiego oraz wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Bugajskiego.  Należy dodać, że na zakończenie seminarium Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odznaczył Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” nadawanymi przez Towarzystwo: prof. dr hab. Janusza Karwata, prof. dr hab. Ignacego Lewandowskiego, oraz wice dyr. Muzeum w Szreniawie – Wojciecha Szczepkowskiego. (Na zdjęciu awers Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, przyznawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom zasłużonym w szerzeniu ideałów pracy organicznej ).

Honorowym Gościem i uczestnikiem całego wydarzenia w Muzeum była przybyła specjalnie do Szreniawy prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  która po zakończeniu seminarium otoczona przez wszystkich zebranych, uroczyście – w towarzystwie Prezydenta - dr Mariana Króla i dyr. Muzeum dr Jana Maćkowiaka - otworzyła wystawę, wyrażając swoje wielkie uznanie dla jej organizatorów. „Na taką wystawę poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego, Wielkiego polskiego patrioty, Człowieka czynu, Człowieka, który pozostawił nam wolę walki z przeciwnościami losu i do wielkiej cnoty podnosił rangę pracy, na taką wystawę czekaliśmy od dawna” – powiedziała po zwiedzeniu wystawy Zofia Cegielska-Doerffer , wyrażając wielkie uznanie dla realizatorów ekspozycji i całego programu towarzyszącego. (Na naszym zdjęciu Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego )Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem