61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

 

"LOKOMOBILA - Konkurs na machinę z duszą"

 

Poznań, 3 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
Dr Marian  Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do przyjęcia patronatu nad ogólnopolskim konkursem dla młodzieży, którego organizatorem jest nasza Fundacja. „LOKOMOBILA – Konkurs na machinę z duszą”.  Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i skonstruowanie machiny z pomysłowym napędem wykorzystującym przemiany energetyczne. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Konkursowi patronuje postać Hipolita Cegielskiego, patrioty, organicznika, filozofa i przemysłowca. Lokomobila – maszyna parowa produkowana na masową skalę w fabryce Hipolita Cegielskiego jest znakiem firmowym konkursu.

Konkurs organizowany jest jako projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorem konkursu jest nasza Fundacja ALTUM z siedzibą w Poznaniu. W pracach konkursowych współpracujemy z konsultantami m. in. z Politechniki Poznańskiej.  Ważne w naszym konkursie jest promowanie postaw, których dobrym wzorem byli reprezentanci nurtu pracy organicznej w Wielkopolsce czasów zaborów, którzy łączyli postawę patriotyczną z zaangażowaniem w rozwój gospodarczy, oraz podnoszenie poziomu ekonomicznego i kulturowego społeczeństwa.

Poprzez organizację konkursu chcemy realizować cele aktywizujące młodzież: zachęcenie do kreatywności i innowacyjności, umiejętnego i twórczego korzystania z dostępnej wiedzy. Ważne są także cele rozwojowe: rozwijanie postaw otwartości na poszukiwanie rozwiązań problemów naukowych i techniczno – praktycznych, konsekwencji w dążeniu do osiągnięć, pracy zespołowej, stawiania sobie ambitnych celów, podnoszenia umiejętności, cierpliwości i zdolności do podjęcia wysiłku, dążenia do samorealizacji, postaw przedsiębiorczości.
Obecnie trwa promocja konkursu w szkołach i otwarty jest nabór zgłoszeń. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 16 czerwca 2013. Pokaz finałowy i ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w grudniu 2013. Łączna kwota przeznaczona na nagrody i gratyfikacje dla laureatów i finalistów konkursu wynosi 10.000 złotych. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, znajdują się na internetowej stronie konkursu: www.lokomobila.pl 

Zapraszamy Państwa do przyjęcia patronatu nad naszym konkursem. Jesteśmy przekonani o zbieżności celów konkursu z ideami realizowanymi przez Państwa instytucję.
Liczymy też na wsparcie naszych działań w rozpropagowaniu konkursu dostępnymi dla Państwa kanałami informacyjnymi oraz zarekomendowanie innych instytucji jako partnerów.

Z poważaniem
/-/ Sławomir Malewski

 
 


Przywołując Hipolita Cegielskiego...

Do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nadszedł list, a w nim wiersz poświęcony dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Autor – Paweł Kuszczyński, poeta i krytyk literacki, autor wielu tomików poezji, członek Związku Literatów Polskich z pietyzmem odniósł się w artystycznej formie do wielkiej legendy Hipolita Cegielskiego. Dziękując Autorowi za ten dar Jego twórczości, z przyjemnością otrzymany wiersz publikujemy poniżej:

Polsko, pokaż się, Polsko!

Zgrzyta i świt nie nadchodzi,
serwowana miska cywilizacji
pełna toksyn,
powódź swarów rozrywa
brzegi pojednania,
nie wiadomo komu zaufać,
narodowe przesłanie topią
partyjne interesy.
W granych farsach zaszczytem się staje
wykonywanie ról drugoplanowych.
Teraźniejszość skrzętnie zamazywana,
przyszłość oddana w obce ręce,
wyszydzana wiara do kąta zapędzona.
Godności dobrze sprzedać nie podobna.
Prezydent Raczyński na darmo wołał:
Nie zmarnujcie niepodległości!
Hipolicie, musimy znów zacząć od nowa –
niech nastąpi kres poszatkowanej historii.
Trzeba odsunąć gdańską szafę
i odnaleźć porzucone perły.
Pora otworzyć sklep żelazny,
w którym półki ugną produkty
reanimowanych fabryk.
Młodzi powrócą do siebie,
polskość odrodzi się w znoju i słowie,
zajaśnieje odczucie Ojczyzny,
zostaniesz płomieniem niesionym
przez entuzjazmu ogień.
Nauka poezji nie zaprzeczy ekonomii,
działacz, oddany jak woda pragnieniu
przestanie być wyszydzany,
odwaga będzie szła w parze z rozwagą
jak miłość z oddaniem.
Spokojny oddech ziemi ukaże
srebro skiby.
Los z życiem pogodzony.
Polski czas nigdy nie odpocznie –
oddany pracy, refleksji i ciszy.
Milczeniem porozmawiają najbliżsi.

  W dniu 6 stycznia 2013 roku w 200. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka -
  Paweł Kuszczyński  

 


"Wspieram uczczenie 200-lecia
urodzin Hipolita Cegielskiego..."
 

W sprawozdanie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego (druki nr 868 i 902) zapisano, że podczas 29-go osiedzenia Sejmu  w 2912 roku, zabrał głoś poseł Rafał Grupiński – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Opisując wszelkie wydarzenia związane z ustanowieniem i trwaniem Rokiem Hipolita Cegielskiego, przypominamy dzisiaj to wystąpienie posła Rafała Grupińskiego, jako przykład zaangażowania parlamentarzystów w kwestie uhonorowania pamięci bohatera Wielkopolski, XIX-wiecznego polskiego patrioty, organicznika i intelektualisty. Oto tekst wystąpienia posła Rafała Grupińskiego:

Poseł Rafał Grupiński:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wesprzeć inicjatywę Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie uczczenia 200-lecia urodzin Józefa Hipolita Cegielskiego. Jestem szczególnie tym poruszony, ponieważ Hipolit Cegielski jest jedną z tych postaci mojego regionu, Wielkopolski, która zawsze świeciła przykładem, była wzorem, przykładem dla kolejnych pokoleń młodzieży i wychowawców człowieka przede wszystkim przekraczającego pewne granice wyznaczone przez czas, przez historię, a nawet przez własne wykształcenie.

Był przecież znakomicie wykształconym humanistą, znawcą języka polskiego, znawcą języków i kultury klasycznej. Był między innymi autorem podręcznika gramatyki języka greckiego. Był znakomitym nauczycielem, ale był jednocześnie znakomitym wychowawcą młodzieży, który dawał przykład, taki jak odmowa zgody na przeszukania mieszkań młodzieży w 1846 r., i w wyniku tego stracił pracę nauczyciela.

Był autorem wielu rozpraw i podręczników, w tym m.in. w jakimś sensie bardzo mi bliskiej pozycji pt. „Nauka poezji˝, którą wydał w 1845 r. Stworzył niezależny dziennik. Był w nim nie tylko redaktorem naczelnym, ale i publicystą. Był deputowanym do pruskiego Zgromadzenia Narodowego, do pruskiego parlamentu, ale po wyrzuceniu z pracy, pozbawiony środków do życia, uruchomił mały sklepik. Od niego rozpoczął swoją działalność, by z czasem zbudować nowoczesną, niezwykle konkurencyjną fabrykę maszyn rolniczych. Przekraczając swoje humanistyczne wykształcenie, propagował pracę organiczną na polu gospodarki.

Był człowiekiem, który potrafił, mimo że był humanistą, otworzyć pierwszą szkołę realną w Poznaniu, idąc za przykładem Szwajcarii. Wprawdzie było to kilkadziesiąt lat później, ale jednak znakomicie, że to się wtedy stało. Tworzył podwaliny rozwoju gospodarczego miasta, a jednocześnie pielęgnował rozwój nauki w Poznaniu. Był wiceprezesem, m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zresztą udzielał się w kilku towarzystwach naukowych, sam robiąc doktorat z filozofii w Berlinie, a więc będąc cały czas aktywny na polu naukowym.

Trzy minuty nie wystarczą, żeby ukazać tak niezwykłą biografię, żeby ją w zarysie, choćby najkrócej opisać, dlatego bardzo, bardzo cieszę się i osobiście i z ramienia klubu Platforma Obywatelska wspieram projekt uczczenia 200-lecia urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego.

Dziękuję bardzo.
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem