61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Uroczystości w Trzemesznie
z okazji Roku Hipolita Cegielskiego
 

W dniu 26 października 2013 roku odbyły się w Trzemesznie uroczystości z okazji Roku Hipolita Cegielskiego, które rozpoczęła msza św. w intencji Hipolita Cegielskiego sprawowana przez Prymasa Seniora Abp. Henryka Józefa Muszyńskiego w Bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, który wygłosił również okolicznościową homilię poświeconą temu synowi trzemeszeńskiej ziemi, twórcy pracy organicznej. W uroczystościach udział brali: prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska-Doerffer, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego - pochodzący z Trzemeszna - Andrzej Hałasiewicz, posłowie RP -  Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego -  Lech Dymarski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, Starosta Gnieźnieński -  Dariusz Pilak, przewodnicząca Rady Miasta Gniezna -  Maria Kocoń, prezydent Miasta Gniezna - Jacek Kowalski, burmistrzowie miast i gmin - Trzemeszna, Mogilna, Strzelna i Orchowa oraz wójtowie okolicznych gmin.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentowali - Jan Wesołowski i prezes HCP- Jarosław Lazurko. Bezpośrednio po mszy św. wszyscy zebrani przeszli na Skwer im. Hipolita Cegielskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Hipolita Cegielskiego, którego dokonali - Zofia Cegielska-Doerffer oraz doradca Prezydenta RP - Andrzej Hałasiewicz. Poświęcenia popiersia dokonał Prymas Senior - Abp. Henryk Józef Muszyński. Następnie obecne osoby i poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod popiersiem Hipolita Cegielskiego.

Po uroczystości na Skwerze im. Hipolita Cegielskiego uczestnicy udali się do m. Ławki, niedaleko Trzemeszna, w których 6 stycznia 1813 roku, urodził się Gaspar Józef Hipolit Cegielski, gdzie złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Po przejeździe do miejscowości Gołąbki, w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka", odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Trzemesznie. Przed jej rozpoczęciem, uczniowie Zespołu Szkół-Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, przedstawili sceny z najważniejszych fragmentów życia Hipolita Cegielskiego. W trakcie obrad, została podjęta jednogłośnie uchwała o nadaniu pośmiertnie Hipolitowi Cegielskiemu - zaszczytnego tytułu „ Honorowego Obywatela Miasta Trzemeszna". Podjęto również uchwały o przyznaniu honorowych odznak „Za zasługi dla Miasta Trzemeszna", które otrzymali: prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska- Doerffer, oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w imieniu którego odznakę odebrali - Jan Wesołowski i Jarosław Lazurko.

Następnie przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Jan Wesołowski dokonał wraz z posłem RP T. Tomaszewskim, wręczenia medali „Labor Omnia Vincit" wyróżnionym przez THC następującym osobom: Janinie Przystanek, Jerzemu Blejwasowi, Krzysztofowi Derezińskiemu, Jackowi Dobrowolskiemu, Dariuszowi Jankowskiemu i Dariuszowi Pawelczakowi.

Jan Wesołowski, wręczył również wraz z posłem RP: Z. Dolatą pamiątkowe „Medale Młodego Pozytywisty", które otrzymali: Sylwia Liszkowska, Beata Szymańska, Sławomir Hartwich, Rafał Rynarzewski, i Przemysław Woźny. W imieniu władz THC, szczególnie Prezydenta dr Mariana Króla, Zofii Cegielskiej - Doerffer, Jan Wesołowski podziękował władzom miasta Trzemeszna za przyznane wyróżnienie dla THC, pogratulował odznaczonym, oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo twórczego wpisania się w obchody Roku Hipolita Cegielskiego, właśnie tutaj na trzemeszeńskiej ziemi, dla uczczenia pamięci i twórczych dokonań - syna właśnie tej Ziemi.

Na zakończenie uroczystej sesji okolicznościowy referat o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Łukomski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Opracował - Jan Wesołowski
 


Liceum św. Marii Magdaleny
uczciło Rok Hipolita Cegielskiego

 

W Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu, w dniu 4 października odbyła się interesująca impreza zorganizowana z okazji Roku Hipolita Cegielskiego, zatytułowana „Słynni Marynkarze – Hipolit Cegielski i Jego epoka ( w 200 rocznice urodzin)”. Ta ważna i piękna uroczystość a raczej spotkanie,  zorganizowała dyrekcja liceum we współpracy z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego i miało ono przypomnieć, że właśnie u „Marii Magdaleny”  Hipolit Cegielski był najpierw uczniem, a później nauczycielem. Liceum jest bowiem szkołą, której tradycja sięga roku 1302, a więc prawdopodobnie najstarszą, historyczną szkołą w Polsce. Wspomniana impreza poza okolicznościowymi wystąpieniami Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i dyrektorki liceum pani Lucyny Woch, wypełniły także widowisko poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu, film pod tytułem „Chłopcy z Marynki” i uroczyste ślubowanie uczniów klas I na dziedzińcu pod kasztanami.(gg)

 


Przewidywane działania Zespołu Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu


Wrzesień 2013

1.Wykład prof. dr hab. Przemysława Matusika o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego głównie dla klas pierwszych z wykorzystaniem bezpośredniej transmisji do sal lekcyjnych.

2.Happening Plac Wolności - „Popołudnie z Hipolitem Cegielskim” lub „Sobota z Hipolitem Cegielskim” lub „Tydzień z Hipolitem Cegielskim” (rozdawanie ulotek ze słowami Cegielskiego, odczytywanie przez megafon jego słów, można wykorzystać jazdę tramwaju lub samochodu z nagłośnieniem.

3.Przygotowywane są kartki pocztowe specjalnie na Rok Cegielskiego wraz z okolicznościową pieczęcią.

4.Ogłoszenie szkolnego konkursu na plakat reklamujący Rok Cegielskiego (głównie z myślą
pierwszoklasistach).

5.Zorganizowanie spotkania z Matką Chrzestną statku MS H. Cegielski

6.Inne działania organizowane przez nauczycieli, wychowawców, internat i bibliotekę.

Październik 2013

1.Zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Recytuję Hipolita Cegielskiego”. Uczniowie wybierają fragmenty wypowiedzi Cegielskiego (wcześniej przygotowane przez organizatorów np. 10 fragmentów). Ponadto uczestnik musi być stylizowany na postać Hipolita, a jeżeli będzie to dziewczyna, to na postać Walentyny.

2.Dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowanie „Sobotniego rajdu śladami Hipolita Cegielskiego - wczoraj i dziś”. (miejsca, gdzie znajdowały się jego zakłady, sklep, dom w którym mieszkał, a dzisiaj to pomniki, szkoły, ulice itp. - na mecie rajdu okolicznościowy datownik).

3. Zorganizowanie projekcji filmu (ze studia) dla klas pierwszych i czwartych „Poezja i maszyny”.

4.Wyjazd do Warszawy - happening i pobyt w wybranych szkołach

 Listopad 2013

l.Wyjścia uczniów klas pierwszych na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.

2.29 listopada (piątek) - podsumowanie Roku Cegielskiego. Aula Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Sesja popularno-naukowa dla uczniów szkół imienia Hipolita Cegielskiego oraz innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prelegentami są naukowcy, ale też uczniowie, którzy głównie mówiliby o wydarzeniach jakie miały miejsce w ich szkołach (można przygotować krótki materiał słowno-muzyczny).

Grudzień 2013

Prelekcja przygotowywanego filmu bajkowo-fabularyzowanego „Hipolit Cegielski - uczeń, student, nauczyciel, społecznik, przemysłowiec i ojciec rodziny
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem