61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Apel do dyrekcji i gremiów pedagogicznych
oraz do młodzieży szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego

Z wielką satysfakcją informujemy, że z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, podczas sesji w dniu  29 października 2012 roku, podjął jednogłośnie Uchwałę ogłaszającą w Wielkopolsce cały rok 2013 - Rokiem Hipolita Cegielskiego. W ten szczególny sposób pragniemy uczcić przypadającą w roku 2013 dwusetną rocznicę urodzin naszego Patrona. W załączeniu przesyłamy Monitor Wielkopolski nr 11(138) z listopada 2012 roku z opublikowaną treścią tego aktu.

To  wielkie wydarzenie nie tylko dla Wielkopolan, ale i dla całego kraju, chcemy wzbogacić wieloma imprezami o charakterze naukowym, kulturalnym i środowiskowym. Zwracamy się zatem do wszystkich szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego z apelem, aby przygotowały własne projekty obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.

Towarzystwo liczy na szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego, zachęcając dyrekcje, grona pedagogiczne i uczącą się młodzież, aby zaproponowały programy imprez okolicznościowych, poświęcone legendzie Hipolita Cegielskiego nie tylko dla własnych uczniów, ale dla szerszego środowiska. Oczekujemy, że Państwa projekty niezwykle wzbogacą ogólnoregionalny program obchodów Roku. Pragniemy nadmienić, że wszystkie zostaną upowszechnione na stronie internetowej poświęconej uroczystościom 200-lecia urodzin Patrona Towarzystwa.

Prosimy o nadsyłanie przygotowanych projektów imprez okolicznościowych na adres mailowy: towarzystwo@thc.org.pl lub pocztowy: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 61-817 Poznań, ul. Garncarska 8 z dopiskiem „Rok Hipolita Cegielskiego”.

Jednocześnie informujemy, że uroczysta inauguracja obchodów 200-lecia urodzin nastąpi w dniu  6 stycznia 2013 roku. Rozpocznie ją uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa dr Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego w Katedrze Poznańskiej o godzinie 10.00. Już dziś serdecznie zapraszamy delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami, nr telefonu (61) 85 82 440. Nadmieniam, że Towarzystwo również będzie informować o podejmowanych przedsięwzięciach.

Z pozdrowieniami
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa


Uchwała Nr XXVII / 484 / 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

Przychylając się do inicjatywy podjętej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, aby w roku 2013 w sposób szczególny uczcić dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 października 2012 roku ogłosił rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego. Poniżej publikujemy Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 roku oraz załącznik do uchwały w postaci apelu.

Uchwała Nr XXVII / 484 / 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego apelu w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII / 484 / 12 z dnia   29 października 2012 r.


Apel
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie:
ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego

 

Sejmik ogłasza rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy Jego urodzin.

6 stycznia 1813 r. we wsi Ławki (w ówczesnym powiecie powidzkim; dzisiejszy powiat gnieźnieński, gmina Trzemeszno) na świat przyszedł Hipolit Cegielski - społecznik, filolog, pionier wielkopolskiego przemysłu maszynowego, współtwórca polskiej prasy politycznej oraz wychowawca młodzieży. Całe życie, nie licząc 4-letniego okresu studiów na Uniwersytecie Berlińskim, związał z Wielkopolską.

Od dzieciństwa przejawiający zmiłowanie do nauki i świadomy konieczności ciągłej edukacji, z biegiem lat stał się ich zagorzałym propagatorem, mając za cel praktyczne wychowanie polskiej młodzieży, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kultury i ducha narodowego. Stworzył pierwsze niezależne pismo w Poznaniu - „Gazetę Polską" oraz bardzo wpływowy w okresie zaborów „Dziennik Poznański". Przetarł szlak skutecznej rywalizacji z zaborcą na polu handlu a następnie przemysłu, otwierając początkowo w 1846 r. skład żelaza i narzędzi rolniczych. W 1855 r. otworzył przy ul. Koziej w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która stała się najżywotniejszym z Jego dzieł.

Godnym przypomnienia jest, iż mimo sukcesów zawodowych, nie zapominał o patriotycznym obowiązku działania na rzecz społeczeństwa. Był na tym polu kontynuatorem dzieła Karola Marcinkowskiego i czołowym pozytywistą spod znaku pracy organicznej. Tytaniczna praca wykonana w roli: wiceprezesa Towarzystwa Naukowej Pomocy, członka honorowego Towarzystwa Rzemieślniczego, członka, a potem prezesa Towarzystwa Przemysłowego, czy prezesa Centralnego Towarzystwa Gospodarczego - mogą być przykładem dla dzisiejszych pokoleń.

Apelujemy do placówek oświatowych i naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa o uczczenie w szczególny sposób przypadającej w przyszłym roku rocznicy narodzin tego wielkiego Wielkopolanina. Pragniemy, by przy tej . okazji popularyzowano wiedzę i kultywowano pamięć o tym, nie zawsze docenianym, bohaterze polskiej historii, którego działalność odcisnęła niezatarte piętno na charakterze naszego regionu. Wierzymy głęboko, że przypomnienie Jego dzieła przyniesie restytucję ideałów, które w XIX i XX wieku przyświecały wielu Wielkopolanom w działalności publicznej.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem