61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Bilans wydarzeń Roku Hipolita Cegielskiego

Realizowany program obchodów
200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego
na dzień 1 marca 2014 roku.

Organizatorem głównym programu obchodów jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tematem wiodącym obchodzonych uroczystości jest: „Aktualność Pracy Organicznej w XXI wieku”.   

Rok 2013 ustanowiono Rokiem Hipolita

•    Sejm RP podjął stosowną uchwałę w dniu 14 grudnia 2012 roku.
•    Sejmik Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 29 października 2012r.
•    Rada Miasta Trzemeszno w dniu 28 listopada 2012r.
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Ławkach gmina Trzemeszno w dniu 5 stycznia 2013 roku.
•    Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w dniu 19 maja 2012 roku.

Patronat Honorowy


Patronatowi Honorowemu przewodniczy
Janusz Piechociński – wicepremier, Minister Gospodarki

Członkowie Honorowego Patronatu
   
Zofia Cegielska – Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
Arcybiskup Stanisław Gądecki –, Metropolita Poznański,
Zenon Kardynał Grocholewski – Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie,
Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński,
Dr Jan Kulczyk – przedsiębiorca,
Prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej,
Prof. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

Komitet Honorowy


Przewodnictwo Komitetowi Honorowemu objął
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Członkowie Komitetu Honorowego

Prof. Marcin Berdyszak – rektor Uniwersytetu Artystycznego,
Włodzimierz Bogaczyk – redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Poznaniu,
Lena Bretes – Dorożała – redaktor Naczelna TVP Poznań,
Dr Andrzej Byrt – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,
Prof. Jerzy Dembczyński – rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1999 – 2005,
Krzysztof Dereziński – burmistrz Trzemeszna,
Lech Drożdżyński – prezes ZG Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego,
Lech Dymarski – przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski,
Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania,
Prof. Józef Garbarczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
Dr Szczepan Gawłowski – prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
Prof. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
Jan Grabkowski – Starosta Poznański,
Ryszard Grobelny – prezydent Miasta Poznania,
Dr Rafał Grupiński – poseł RP,
Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP,
Prof. Adam Hamrol – rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2005 -2912,
Zbigniew Haupt – prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
Prof. Roman Hauser – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Filip Kaczmarek – poseł do Parlamentu Europejskiego,
Ireneusz Kaczmarek – prezes Zarządu PZZ Herbapol SA Poznań,
Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr Jakub Karnowski – prezes Zarządu – dyr. Generalny Polskich Kolei Państwowych S.A.,
Krzysztof Karoń – prezes Zarządu Głównego Związku Producentów Ryb,
Paweł Klepka – prezydent Unii Wielkopolan,
Prof. Hanna Kóćka-Krenz – prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Prof. Andrzej Korzeniowski – rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
Zdzisław Kowalski – prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,
Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski,
Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Wojciech Kruk – prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,
Sebastian Kulczyk – członek Zarządu Kulczyk Holding SA w Warszawie,
Prof. Andrzej Kwilecki – socjolog UAM – Członek Honorowy THC
Jarosław Lazurko – prezes Zarządu H. Cegielski-Poznań SA,
Tomasz Lisiecki – prezes Zarządu TriGranit Development Polska,
Prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002 – 2008,
Prof. Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu,
Dr Włodzimierz Łęcki – Wojewoda Poznański w latach 1990 -1997,
Dr Krystyna Łybacka – poseł RP,
Jerzy Matławski – prezes Zarządu – dyr. gen. Fabryki Silników H. Cegielski w Poznaniu
Stefan Mikołajczak – prezes ZO WW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Mariusz Paplaczyk – adwokat – prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich,
Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński,
Ireneusz Pinczak – wieloletni Dyrektor HCP Poznań,
Wiesław Pokorski – przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie,
Ryszard Pyssa – dyr. Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu im. Hipolita Cegielskiego,
Sławomir Raniszewski – prezes Zarządu – dyr. gen. Fabryki Pojazdów Szynowych HCP
Jadwiga Rotnicka – senator RP,
Artur Różycki – prezes Zarządu Enea Operator,
Jacek Silski – prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców,
Stanisław Słopień – prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego,
Prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
Prof. Jerzy Smorawiński – rektor Akademii Wychowania Fizycznego,
Prof. Józef Stasiński – wybitny rzeźbiarz, Członek Honorowy THC,
Andrzej Stepczyński – wieloletni wiceprezes HCP SA Poznań,
Prof. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Adam Szejnfeld – poseł na Sejm RP,
Ryszard Szulc– prezes Zarządu ATANER Poznań,
Mariusz Szymyślik – prezes Zarządu Radia Merkury,
Prof. Lech Trzeciakowski – historyk UAM,
Prof. Tadeusz Wallas – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty,
Prof. Kamila Wilczyńska – rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług,
Waldemar Witkowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu,
Lucyna Woch – dyrektor Liceum im. Marii Magdaleny,
Prof. Anna Wolff – Powęska – historyk UAM,
Prof. Jacek Wysocki – rektor Uniwersytetu Medycznego,
Krzysztof Zamasz – prezes Zarządu ENEA S.A.
Prof. Marek Ziółkowski – senator RP,
Tadeusz Zwiefka – poseł do Parlamentu Europejskiego,

Komitet Organizacyjny
   
Przewodniczący Komitetu
dr Marian Król –Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego


Jacek Bielaczyk – Sekretarz Zarządu THC,
Maria Bychawska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Śremie,
Edmund Dudziński – dyrektor Biura THC,
Dominik Górny – rzecznik kapituły PRO PUBLICO BONO/ Fundacja Pro Publico Bono,
Tomasz Grudziak – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Dr hab. Tadeusz Janicki – UAM,
Bolesław Januszkiewicz – członek zarządu THC,
Mirosław Jakubowski – członek THC,
Iwona Kałużna – dyr. Zespołu Szkół Usługowo – Gosp. im. H. Cegielskiego w Pleszewie,
Justyna Furman – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie,
Piotr Koczorowski – członek zarządu THC,
Marek Kostka – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie  Wlkp.
Jacek Kubiak – producent filmowy,
Anna Krzemińska – dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Pile,
Mirosława Kutnik – dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego,Chodzież,
Dr Jan Maćkowiak – dyr. Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie,
Dr Blanka Mrowicka – bibliotekarz UAM Biblioteka Uniwersytecka,
Dr Magdalena Mrugalska Banaszak – kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania,
Marek Nowak – przewodniczący Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego,
Anna Pilichowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Trzemesznie,
Katarzyna Parysek – zastępca dyrektora Biura Urzędu Miasta Poznania,
Dr Marek Rezler – historyk,
Jerzy Rusin – dyr. Zespołu Szkół Rolniczych i Tech. im. H. Cegielskiego Powodowo,
Hanna Czajkowska – dyr. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
Jerzy Sobczak – publicysta i autor książek,
Wojciech Spaleniak – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
Filip Suś – członek THC,
Mariusz Szpilarewicz dr. – dyr. Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębice,
Jerzy Szyło – prezes zarządu Interfund,
Renata Tomaszewska – dyrektor Zespołu Szkół Hipolita Cegielskiego Rogożnie,
dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Współorganizatorzy

•    Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
•    Urząd Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu,
•    Urzędy Miejskie w Poznaniu, Pile i Gnieźnie,
•    Starostowie z powiatów: Chodzież, Oborniki, Piła, Pleszew, Poznań powiat, Śrem, Środa Wielkopolska, Szamotuły, Wolsztyn i Ziembice,
•  Burmistrzowie gmin, w których działają szkoły imienia Hipolita Cegielskiego: Chodzież, Murowana Goślina, Oborniki, Pleszew, Śrem, Środa,     Trzemeszno Wolsztyn i Ziembice,
•    Burmistrzowie gmin, w którym szkoły otrzymały statuetki Hipolita Cegielskiego: Szamotuły i Wronki, oraz Wójt gminy Wągrowiec.

Szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego:


•    Szkoła podstawowa nr 6 w Poznaniu,
•    Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
•    Zespół Szkół w Rogożnie,
•    Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile,
•    Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
•    Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
•    Zespół Szkół Technicznych w Śremie,
•    Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
•    Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie.

Szkoły posiadające statuetki Hipolita Cegielskiego:

•    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach,
•    Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939 w Brodziszewie,
•    Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie k. Wągrowca,
•    Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu,
•    VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
•    I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie,
•    Zespół Szkół nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie – Poznań,
•    Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, 

Współorganizatorzy instytucjonalni:

•    Zakłady – H. Cegielski Poznań SA,
•    H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu,
•    H. Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. Poznań,
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
•    Szpital - Centrum Medyczne HCP w Poznaniu,
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
•    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
•    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
•    Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
•    Akademia Muzyczna im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu,
•    Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
•    Politechnika Poznańska,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie im. Hipolita Cegielskiego,
•    Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
•    Archiwum Państwowe w Poznaniu,
•    Biblioteka Miejska w Poznaniu im. Edwarda Raczyńskiego,
•    Biblioteka UAM w Poznaniu,
•    Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
•    Międzynarodowe Targi Poznańskie,
•    Muzeum Historii Miasta Poznania oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu,
•    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie,
•    Muzeum Narodowe w Poznaniu,
•    Narodowy Bank Polski Oddział w Poznaniu,
•    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
•    Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
•    Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
•    Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Program

1.   Oficjalne rozpoczęcie obchodów 200. lecia urodzin Hipolita Cegielskiego nastąpiło w dniu 6 stycznia 2013 roku w Archikatedrze Poznańskiej – uroczystą mszą świętą celebrowaną przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego.

2.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na stronach WWW.thc.org.pl założyło podstroję dotyczącą przebiegu wszystkich przedsięwzięć dotyczących Roku Hipolita i upamiętniające działania organizacyjne i edukacyjne.
 
3.    Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – Uroczysty apel poświęcony Patronowi, inscenizacja pod hasłem „Kilka rozdziałów z życia Hipolita Cegielskiego”, okolicznościowa wystawa pt. „Lokomobila czasu – narzędzia rolnicze dawniej i dziś”, wernisaż prac konkursowych dla zaproszonych gości, społeczności lokalnej i uczniowskiej.
      Termin realizacji – 9 stycznia 2013 r.

4.    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przy udziale Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zorganizowało w dniu 12 stycznia 2013 r. seminarium, pt. „Labor Omnia Vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin”. W seminarium wystąpienia wygłosili: prof. Janusz Karwat, prof. Ignacy Lewandowski, dr Marek Rezler, Bolesław Januszkiewicz, Rafał Cierzniak i dr Marian Król. W najbliższym czasie Muzeum wyda stosowne wydawnictwo.
Licznie uczestniczyła młodzież ze szkół noszących imię Patrona.
      Termin realizacji – 12 styczeń 2013 r.
              
5.  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizowało wystawę poświęconą życiu i dziełu Hipolita Cegielskiego. Otwarcia dokonała w dniu 12 stycznia 2013 roku Zofia Cegielska Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego.
       Termin realizacji - do 23 czerwca 2013 r.
       
6.     Przygotowanie filmu o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego.
Projekt realizowany został przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu,
H. Cegielski Poznań SA, Wielkopolską Spółkę Gazownictwa,
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Autorem i realizatorem filmu jest Jacek Kubiak z Poznania.
      Termin realizacji - styczeń 2013 roku.
 
7.  Przygotowania do badań i poszukiwań szczątków Hipolita Cegielskiego na cmentarzach dębieckich w Poznaniu przy ulicach Samotnej i Bluszczowej.  Projekt jest realizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz przez wybitną archeolożkę prof. Hannę Koćka – Krenz z Instytutu Historii UAM, przy wsparciu rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.
       Termin realizacji – 2013 rok.

8.    Na stronach Towarzystwa www.thc.org.pl zamieściliśmy pod stronę „O pracy organicznej w XXI wieku” w celu udostępnienia wszystkim internautom i zainteresowanym tą problematyką. Zawarte będą wszelkie wypowiedzi i artykuły na ten temat. Artykuł rozpoczynający pod stronę będzie autorstwa prof. Anny Wolff Powęskiej z UAM w Poznaniu Pt: „Dekalog pracy organicznej w XXI wieku”.
       Termin realizacji - styczeń 2013 r.   
 
9.    Inauguracja filmu o Hipolicie Cegielskim odbyła się w Poznańskim Ratuszu, w Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego. W tym wydarzeniu uczestniczyła prawnuczka Hipolita – Zofia Cegielska Doerffer i producenta filmu red. Jacek Kubiaka oraz licznie zebrani mieszkańcy Poznania.
        Termin realizacji - 1 luty 2013 r.

10.    Gala z okazji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego „Hipolit Cegielski – bohater na miarę naszych czasów”.
Organizator – Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
         Termin realizacji - 8 lutego 2013 r.

11.  W miesięczniku MERKURIUSZ POLSKA ukazał się artykuł – wywiad pt. „Spuścizna po Cegielskim” z dr. Marianem Królem – prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji - luty 2013r.
 
12.    Projekcja filmu o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka w Muzeum Ziemi Mogileńskiej wraz ze słowem wstępnym autora
         Termin realizacji 15 luty 2013 r.

13.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wydał album „Bożonarodzeniowe żłobki i stajenki Wielkopolski w obiektywie” wraz z informacją o obchodach 200.rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego w ustalonym przez Sejm RP Roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji – luty 2013r.
 
14.   Zarząd Związku Literatów Polskich oddział w Poznaniu podjął się organizacji konkursu „Wierszy i małych utworów prozatorskich (opowiadań) „ nawiązujących do wszechstronnych dokonań wybitnego Wielkopolanina, jakim był Hipolit Cegielski.
           Termin realizacji - luty – listopad 2013r.

15.   Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – projekcja filmu „ Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” we wszystkich klasach, poprzedzonych słowem wstępnym.
         Termin realizacji – luty – listopad 2013r. 

16.     Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – Lekcje wychowawcze, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego na temat „Hipolit Cegielski, jako organicznik, filolog klasyczny, społecznik, filantrop”.
          Termin realizacji – 4 do 22 lutego 2013r.

17.     Pogadanka i spotkanie z młodzieżą nt. „ Hipolit i Jego Dzieło” – Jerzego M. Sobczaka – publicysty i autora książek historycznych.
Uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.
          Termin realizacji - 24 luty 2013r.
 
18.     Pogadanka i spotkanie nt. „Hipolit i Jego Dzieło” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Wykładowca – Jerzy M. Sobczak – publicysta i autor książek historycznych,
          Termin realizacji - 28 luty 2013r.

19.   Konkurs literacki inspirowany Rokiem Hipolita Cegielskiego w trzech płaszczyznach: „Historia pewnej maszyny” (opowiadanie, komiks), „List H. Cegielskiego do potomnych” i „Kartka z dziennika Hipolita Cegielskiego”.
Organizator – Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogożnie.
         Termin realizacji – luty – marzec 2013r.
  
20.    Gala Pro Publico Bono – Pamięci Hipolita Cegielskiego w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.(Część I)
Gościem specjalnym był prof. Andrzej Zoll.
         Termin realizacji - 8 marca 2013r.

21.    Gala Pro Publico Bono w Teatrze Polskim pt. „Jeszcze nie pora nam spać” dedykowana współczesnym mistrzom pracy organicznej (Część II). Podczas wydarzenia nastąpił historyczny moment pierwszego odczytania deklaracji programowo-ideowej ruchu pro bublico bono dot. Postaci Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji - 10 marca 2013r.
(Oba wydarzenia wpisały się w Krajową Konwencję Pro Publico Bono „Samorządność dla Solidarności”.)
 
22.  W „Przeglądzie Wielkopolskim” nr 4/2012 ukazał się artykuł pt. „200. Rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego i 25 lat klubu szkół Jego imienia” autorstwa Marka Nowaka nauczyciela Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.
         Termin realizacji – marzec 2013r.
 
23.  Spotkanie z młodzieżą Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem i prelekcją Pawła Andersa z Poznania nt.: Postać Hipolita Cegielskiego i działalność Zakładów HCP”. Wykład ilustrowany prezentacją komputerową.
          Termin realizacji - 12 marca 2013r.
 
24.    Konkurs Mistrza Pięknego Czytania o Hipolicie Cegielskim. Organizator – Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
         Termin realizacji - 21 marca 2013r.

25.     III etap Konkursu o Hipolicie Cegielskim w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogożnie, oraz podsumowanie konkursów między klasowych. Ponadto piknik na boisku szkolnym, konkurencje sportowe o tytuł „Najlepszej klasy Hipolita Cegielskiego” projekcja filmu o Hipolicie i uroczyste wręczenie „Hipolitów dla najlepszych uczniów w szkole.
          Termin realizacji – 21 marca 2013r.

26.    Prezes NBP prof. Marek Belka podjął decyzję wyemitowania przez NBP monet kolekcjonerskich upamiętniających 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego.Narodowy Bank Polski upamiętni osobę Hipolita Cegielskiego emitując monety złote o nominale 200 zł, srebrne o nominale 10 zł oraz monety Nordic Gold o nominale 2 zł. Emisja ww. monet nastąpi w listopadzie 2013r.
         Termin realizacji – 21 marca 2013r.

27.    Film o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka będzie emitowany w TVP oraz TVP Historia.
         Termin realizacji - rok 2013/2014

28.    III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu pod patronatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Miejsce konferencji – Centrum Konferencyjno – Wykładowe Politechniki Poznańskiej.
          Termin realizacji - 9-11 kwietnia 2013r.

29.  Studencki projekt: Gra Miejska Hipolit. Organizowany w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizatorzy Koło Naukowe Dokumentalistów przy Pracowni Dokumentacji Literackiej UAM. Celem gry edukacyjnej jest upowszechnienie wśród poznaniaków i mieszkańców regionu wiedzy o Hipolicie Cegielskim.
         Termin realizacji - 10 kwietnia 2013r.

30.  Promocja filmu O Hipolicie w reżyserii Jacka Kubiaka w Śremie w kinie Słoneczko z udziałem młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli samorządowych władz gminnych i powiatowych oraz THC.
Organizatorzy – Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – 11 kwietnia 2013r.

31.    Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo pow. Gnieźnieński zorganizowała wykład i wystawę Tadeusza Panowicza – regionalisty, historyka, genealoga i autora wielu książek – „Hipolit Cegielski – Wielkopolanin Zasłużony”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób.
          Termin realizacji – 16 kwietnia 2013r.

32.    Zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo” przez rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu prof. Kamilę Wilczyńską. Kierownictwo naukowe konferencji objął prof. Marceli Kosman.
         Termin realizacji – 17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Uczelni.
           
33.   Wydanie specjalnego numeru Kupca Wielkopolskiego poświęconego Hipolitowi Cegielskiemu przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu.
         Termin realizacji – kwiecień 2013r.

34.    Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Życie i działalność Hipolita Cegielskiego” w Trzemesznie z udziałem wybranych uczniów szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego i innych szkół zaprzyjaźnionych.
Organizatorzy: Dyrekcja i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie oraz Miejski Komitet Obchodów Roku Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie.
          Termin realizacji – 19 kwietnia 2013r.

35.    Artykuł w PRZEGLADZIE WIELKOPOLSKIM NR 1 (99) z 2013r. prof. Marcelego Kosmana pt. „O romantycznym pozytywiście ( w 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego)”.
           Termin realizacji – I półrocze 2013r.

36.    II Dni Pracy Organicznej – organizator Unia Wielkopolan. Uroczysta gala poświęcona wielkopolskim organicznikom z wykładem dr Marka Rezlera „Hipolit Cegielski – organicznik i patriota”. Ponadto wręczono pięciu organicznikom statuetki o nazwie „Wawrzyn” oraz nagrody w konkursie fotograficznym dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.
          Termin realizacji – 19 kwiecień 2013r. s. Biała Poznańskiego Bazaru,

37.  Realizacja II etapu konkursu o Laur Hipolita Cegielskiego (prezentacja projektów biznesowych) w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
          Termin realizacji – 22 kwietnia 2013r.
 
38.    Badanie lokalizacji grobów familii Cegielskich na cmentarzu w Poznaniu przy ul. Samotnej w celu identyfikacji prochów Hipolita. Organizator: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Edmund Dudziński, Pracownicy Instytutu Prahistorii UAM z prof. Hanną Koćka Krenz oraz Leszek Krajkowski – prezes poznańskiego Stowarzyszenia Genealogii. Ponadto uczestniczyli: Redaktor Radia Merkury Magdalena Koniecza Szewczyk oraz Piotr Bojarski z Gazety Wyborczej.
           Termin realizacji - 25 kwietnia 2013r.

39.    Fundacja Klaster Poznań – podjęła się realizacji interesującego projektu pt. „Poznaniacy są jak Hipolit?”. Projekt ten jest nowym sposobem kreowania postaw obywatelskich. Założyciele Fundacji w ramach projektu zaproszą wielu Wielkopolan do udziału w filmie ukazującym ich ulubione miejsca oraz odpowiedzą na pytanie – Czy poznaniacy są jak Hipolit Cegielski.
          Termin realizacji - do końca 2013 roku.

40.    Projekcja filmu „Poezja i maszyny” oraz spotkanie z autorem filmu Jackiem Kubiakiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.
         Termin realizacji - 24 kwietnia 2013

41.    Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – Zarząd Główny w Warszawie podjął się wyemitowania filmu „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868.”. w ramach „Wieczoru w Parowozowni” w Skierniewicach. Wydarzenie to jest związane z rozpoczynającym się IX sezonem turystycznym w Parowozowni w Skierniewicach.
           Termin realizacji – 4 maja Skierniewice,

42.   4 –te Mistrzostwa Polski w Aplikacjach Samochodowych podczas targów Euro-Reklama 2013 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Mistrzostwa poświęcono osobie Hipolita Cegielskiego w związku z Jego 200 rocznicą urodzin. Oglądalność projektu ok. 7.000 osób.
Organizator: European Media Group oraz Instytut Kreatywności dr Łukasz
Mikołajczak.
          Termin realizacji - 21-23 maj 2013r.

43.    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało wydawnictwo książkowe „Labor Omnia Vincit – Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”, jako pokłosie seminarium okolicznościowego i wystawy czasowej 12 stycznia do 23 czerwca 2013r.
          Termin realizacji - maj 2013r.

44.    W 200. Rocznicę urodzin Hipolita – zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr1/211/2013 ustanawiającą nagrodę dziennikarstwa zajmujących się tematyką pracy organicznej, a szczególnie propagowaniu idei Hipolita Cegielskiego w XXI wieku.
Przewodniczącym Kapituły Nagrody Dziennikarskiej THC został powołany prof. Tadeusz Wallas – dziekan wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
          Termin realizacji – 25 maj 2013r.

45.    Wystawa „Hipolit Cegielski 1813-1868” przedstawiająca działalność publicystyczną, gospodarczą i naukową Hipolita Cegielskiego w Bibliotece UAM w Poznaniu.
Otwarcie wystawy 5 czerwca 2013r.
Organizator. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
        Termin realizacji - czerwiec – sierpień 2013 r.

46.    Z okazji 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wręczona została statuetka „Złotego Hipolita” i godność „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” p. Bronisławowi Komorowskiemu – Prezydentowi RP. Wręczenia dokonali: dr Marian Król oraz prof. Marian Gorynia rektor UEP wraz z członkami kapituły.
        Termin realizacji - 5 czerwca 2013r.

47.  Konferencja inauguracji realizacji projektu e-szkoła Wielkopolska „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Wykład inauguracyjny prof. Waldemara ŁAZUGI - „Hipolit Cegielski – Wielkopolanin, Człowiek roku 2013, idee i działalność w świetle potrzeb Wielkopolski XXI wieku”.
Organizatorzy: Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacja e-szkoła.
         Termin realizacji - 6 czerwiec 2013r.

48.   Wystawa „Hipolit Cegielski i jego dzieło”, w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Wystaw zawierała oryginalne materiały archiwalne przechowywane w zbiorach Archiwum. Otwarcie 7 czerwca 2013r.
         Termin realizacji - czerwiec 2013 r.
 
49.    „Popołudnie z dokumentem” III spotkanie.Tytuł spotkania: Hipolit Cegielski - w 200 rocznicę urodzin.Organizatorzy spotkania Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.W programie: Wystawa „Hipolit i jego dzieło, wykłady, prezentacja archiwaliów i eksponatów muzealnych.
Gość honorowy – prawnuczka Hipolita – Zofia Cegielska Doerffer.
         Termin realizacji - 7 czerwca 2013r.
 
50.    Fundacja Konkurs Pro Publico Bono w Warszawie zorganizował w Krakowie gale poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego – mistrza polskiej pracy organicznej. Podczas tej uroczystości został zaprezentowany film „Poezja i Maszyny – Hipolit Cegielski 1813-1868” w związku z 200 leciem jego urodzin.
Organizator: Kolegium Wigerskie i Kapituła Nagrody Pro Publico Bono.
         Termin realizacji - 9 czerwiec 2013r.

51.   Kapituła nagrody Pro Publico Bono zorganizowała sympozjum „Mistrzowie Pracy Organicznej” w ranach VI dni dziedzictwa Jana Pawła II w Krakowie. Ogłoszono także werdykt Kapituły Nagrody PPB „Samorządność dla Solidarności im. M. Dziewulskiego o przyznaniu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego Nagrody – Honorowy Tytuł „Instytucja Pro Publico Bono”.
        Termin realizacji - 10 czerwiec 2013r.

52.    Kapituła Nagrody PRO PUBLICO BONO oceniając dzieła podejmowane przez wolnych obywateli Niepodległej Rzeczypospolitej działających w służbie dobra wspólnego, w uznaniu kulturotwórczej roli e polskim życiu publicznym oraz wkładu w krzewienie kultury solidarności i samorządności postanowiła przyznać Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu nagrodę w formie Honorowego Tytułu „INSTYTUCJA PRO PUBLICO BONO”.
         Termin realizacji - 10 czerwiec 2013r.

53.    Muzeum Józefa I. Kraszewskiego w Poznaniu wraz z Biblioteką Raczyńskich i Wydawnictwem Miejskim Posnania zorganizowało spotkanie poświęcone 200 leciu urodzin Hipolita Cegielskiego. W programie pokaz filmu „Poezja i Maszyny Hipolit Cegielski 1813-1868”, spotkanie z reżyserem filmu Jackiem Kubiakiem oraz prelekcją prof. Przemysława Matusika.
          Termin realizacji - 12 czerwca 2013r.
 
54.    Happening szkolny „Bądź jak Hipolit” – organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
          Termin realizacji – czerwiec 2013r.

55.  Konkurs dla młodzieży pn. „LOKOMOBILA – Konkurs na machinę z duszą”.Organizator – Fundacja ALTUM w Poznaniu – edukacja, nauka, przedsiębiorczość innowacyjność, kultura.
Patronat honorowy – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji - 16 czerwiec – grudzień 2013r.

56.    Uroczyste nadanie imienia Hipolita Cegielskiego – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka podpisała decyzję nadającą imię Hipolita Cegielskiego PWSZ w Gnieznie.
Prezydent miasta Gniezna ufundował Uczelni nowy sztandar.
          Termin realizacji – 17 czerwiec 2013r.

57.   Konferencja naukowa „Lata Spędzone w Trzemesznie Zbawienny Wpływ Wywarły” odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie. Wykłady wygłosili: Prof. Jan Grad i prof. Przemysław Matusik z UAM oraz dr Marek Rezler.
Organizatorzy: Burmistrz Miasta I Gminy oraz Rada Miejska w Trzemesznie.
          Termin realizacji - 21 czerwca 2013r.

58.   Widowisko słowno-muzyczne „Hipolitowi Cegielskiemu w dwusetną rocznicę urodzin”. Koncert związany z życiem i działalnością wybitnego Wielkopolanina. Organizator: Stowarzyszenie „Gloria in Musica”. Współorganizatorzy: Akademia Muzyczna i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
          Termin realizacji - 22 czerwiec 2013r – Aula Nova AM.

59.    Wydanie książki „Ignacy Jezierski – pleszewski Cegielski” autorstwa Stanisława K. Szymańskiego z Gdańska, absolwenta Politechniki Poznańskiej. Wydawnictwo upamiętnia 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo Hipolita Cegielskiego objęło patronat nad wydawnictwem.
           Termin realizacji - czerwiec 2013r.

60.    Zorganizowanie wystawy „Hipolit i Jego dzieło” w holu urzędu wojewódzkiego. Organizatorzy: Wojewoda Wielkopolski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
Na wystawie zaprezentowane zostały obiekty z Muzeum w Szreniawie, Muzeum historii Miasta Poznania, Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Kórnickiej oraz Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
           Termin realizacji - lipiec 2013r.

61.    W Gazecie Kaszubskiej ukazał się interesujący artykuł  - „Hipolit Cegielski. Osobowość naszych czasów.” Autorem jest ekonomista, wykładowca akademicki Grzegorz Stanisławski.
            Termin realizacji – 8 lipca 2013r.

62.    Kuratorium Oświaty w Poznaniu na swej stronie internetowej zamieściło w zakładce 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, przedstawiając informację o wydarzeniach związanych z Obchodami Roku Hipolita Cegielskiego w wielkopolskich szkołach. W ramach zakładki są przedstawione następujące zagadnienia;
•    Śladami Hipolita Cegielskiego,
•    V Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych „Hipolit Cegielski – Wybitny Wielkopolanin”,
•    Hipolit Cegielski – ponadczasowy wzór do naśladowania,
•    Konkurs wierszy i krótkich utworów prozatorskich nawiązujących do wybitnych dokonań Hipolita Cegielskiego,
•    Obchody Roku Hipolita Cegielskiego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
•    Uchwała Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 200. Rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego,
•    Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego,
•    Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego,
•    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – lipiec – grudzień 2013r.

63.    Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu zorganizowało w ramach projektu „Przewodnicy zapraszają” – cykl spotkań, prelekcji i przechadzek oraz wycieczek w 200 setną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – wrzesień 2013r.

64.    XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej w Poznaniu w ramach tegorocznego programu wymiany niemiecko-polskiej pt. „Niemiecko – Polskie historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku” wyemitowało na początku konferencji film „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868.” Ponadto odbyło się spotkanie z autorem filmu Jackiem Kubiakiem.
          Termin realizacji -16 wrzesień 2013r.

65.    W ramach 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego - Starostwo powiatowe w Pleszewie przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem „Rzemiosło Przyszłości” zorganizowało Festiwal Rzemiosła mający na celu promocję kształcenia zawodowego połączoną z konferencją nt.: Edukacja zawodowa szansą dla rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw”. W spotkaniu uczestniczyć będą także szkoły zrzeszone w klubie Szkół Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji - 19 września 2013r.

66.   Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie obchodził Jubileusz 50-lecia powstania Szkoły. Program uroczystości jubileuszowych skierowany był na Patrona i jego 200. Setne urodziny. Z tej okazji szkoła wydała ulotki promocyjne Patrona i szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą Św. w kościele garnizonowym. Uroczystości rocznicowe odbyły się na placu apelowym Śremskiej Jednostki Wojskowej. W Szkole odbył się festyn u Hipolita. W programie festynu – zwiedzanie szkoły, wystawy tematyczne – występy artystyczne uczniów i absolwentów ZST, spotkania w salach oraz pamiątkowe zdjęcia. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało ZST statuetkę Hipolita za „Wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży oraz kultywowanie idei i osiągnięć Wybitnego Polaka Hipolita Cegielskiego w 50-tą rocznicę powstania Szkoły”. Wręczono także srebrny medal THC „Labor Omnia Vincit” Staroście Śremskiemu Tadeuszowi Ruta.
         Termin realizacji - 20 września 2013r.

67.    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizował grant „Rok Hipolita Cegielskiego”, adresowany dla nauczycieli gimnazjów. Projekt rozpoczął się wycieczką „Śladami Hipolita Cegielskiego w Poznaniu”.
Odbyły się trzy wykłady: „Praca organiczna na tle epoki”, „Hipolit Cegielski – życie i działalność”, „Ku pamięci Hipolita Cegielskiego, idea pracy organicznej w świadomości współczesnych Wielkopolan”. Ponadto odbyły się na powyższe tematy: seminarium, konserwatorium i warsztaty.
         Termin realizacji – 20-21 września 2013r.

68.    Inauguracja AKADEMII REGIONOW z wykładem inauguracyjnym prof. Karola Olejnika nt.: „Etos pracy organicznej w Wielkopolsce”.
Organizator: Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej Marian M. Przybylski. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.
          Termin realizacji - 30 września 2013r.
 
69.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie /w skład wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa im, Hipolita Cegielskiego/ zorganizował święto Patronów szkół: Hipolita Cegielskiego i Michała Kosmowskiego. Rada Pedagogiczna ustanowiła w 200 setną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego – honorową nagrodę „Hipolita” w trzech kategoriach: Zasłużony nauczyciel, którą otrzymała Anna Pilichowska wieloletni dyrektor szkoły zawodowej im. H Cegielskiego w Trzemesznie, Osobowość roku – otrzymał absolwent szkoły Wojciech Jurgoński gospodarz z ŁAWEK miejsca urodzin Hipolita oraz Przyjaciel szkoły otrzymała Zofia Cegielska Doerffer prawnuczka Hipolita.
          Termin realizacji – 30 września 2013r.
 

70.   Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – uroczysty apel szkolny podsumowujący działania w roku szkolnym 2012/2013 w ramach 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego i Roku Hipolita ogłoszony przez Sejm RP i Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 30 września 2013r.

71.   Spotkanie z cyklu „Słynni Marynkarze” - Hipolit Cegielski Jego epoka w 200. Rocznicę urodzin - w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Współorganizator Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Uczestniczyła prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska – Deorffer.
           Termin realizacji - 4 października 2013r.

72.     Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – uczniowie przygotowali specjalne kartki pocztowe poświęcone 200-lecia urodzin Hipolita oraz okolicznościową pieczęć.
           Termin realizacji – I dekada października 2013r.

73.     Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” przy Politechnice Poznańskiej obchodził 40 lecie działalności. Swą uroczystą galę nazwano „Akuratnie jak w Poznaniu. Fyrtel u Ceglorza.” Zorganizowano ją w hali produkcyjnej firmy „H Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.O. w Poznaniu.
Wydano także z tej okazji Wydanie specjalne Dziennika Poznańskiego pod datą 5 października 2013, z artykułem wstępnym – 200 lat temu narodził się wielki poznaniak – Hipolit Cegielski.
           Termin realizacji – 5 października 2013r.
 
74.     W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł red. Piotra Bojarskiego – „Jak Hipolit Cegielski pokonał Moegelina” wraz słowem wstępnym Marszałka Marka Wożniaka „O Roku Cegielskiego”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 10 października 2013r.
 
75.   Wydanie książki „Dekalog Pracy Organicznej w XXI wieku” w opracowaniu prof. Anny Wolf Powęskiej z UAM. W niniejszym wydawnictwie zamieściliśmy wypowiedzi znanych Obywateli RP nt. pracy organicznej.
Wydawca: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsor główny: Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Sponsorzy: H. Cegielski Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział Poznań, Kreisel Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Enea SA Poznań.
           Termin realizacji – 10 października 2013r.

76.     Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ogłosił wśród młodzieży szkolnej konkurs na plakat reklamujący Rok Hipolita.
           Termin realizacji – październik – listopad 2013r.

77.     W Poznaniu odbył się 14. Maraton. Wszyscy uczestnicy Poznańskiego Maratonu – 5678 osób otrzymało medal z podobizną Hipolita Cegielskiego, co wpisuję się w poznańską tradycję i przypomnienie 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Organizatorem maratonu jest Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji.
           Termin realizacji - 13 październik 2013r.
 
78.     Uroczystość szkolna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z okazji 10 lecia nadania szkole imienia Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – październik 2013r.

79.    W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań red. Piotra Bojarskiego, – „Jako Polak i nauczyciel muszę odmówić…”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
            Termin realizacji – 17 października 2013r.

80.    Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – prezentacja idei pracy organicznej i roli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w kształtowaniu współczesnego wymiaru życia obywatelskiego. Towarzystwo reprezentował młody poeta poznański Dominik Górny.
            Termin realizacji – 23 października 2013r.

81.    Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu podsumował konkurs na utwory poetyckie i prozatorskie nawiązujący do 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Współorganizatorem konkursu było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
             Termin realizacji – 23 pażdziernika 2013r.

82.    W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań rok Cegielskiego – red. Piotra Bojarskiego – „Hipolit broni polskich interesów piórem i czynem”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
             Termin realizacji – 24 października 2013r.

83.    Trzemeszno – w Bazylice pw. Wniebowzięcia MNP odbyła się Msza św. w intencji Hipolita Cegielskiego sprawowana przez Prymasa Seniora Abp. Henryka J Muszyńskiego. Prymas wygłosił okolicznościową homilię poświęconą Hipolitowi Cegielskiemu, synowi trzemeszeńskiej ziemi, współtwórcy pracy organicznej.
           Termin realizacji – 26 października 2013r.

84.     Rada Miasta Trzemeszna nadała placu miejskiemu imię Hipolita Cegielskiego. Następnie odsłonięto popiersie Hipolita. Uroczystego odsłonięcia popiersia dokonała prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska Doerffel oraz Andrzej Hałasiewicz – doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości odsłonięcia towarzyszyli: posłowie RP Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie Wiesław Pokorski, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno Krzysztof Dereziński, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Maria Kocoń, Prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski, przedstawiciele Towarzystwa im. H Cegielskiego Jan Wesołowski i Jarosław Lazurko, Burmistrzowie Miast i Gmin: Mogilna, Strzelna i Orchowa oraz Wójtowie okolicznych gmin. W uroczystości uczestniczyła licznie młodzież i mieszkańcy Trzemeszna.
           Termin realizacji – 26 października 2013r.
 
85.    Trzemeszno – w miejscowości Gołąbki odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył Wiesław Pokorski. Przed jej rozpoczęciem, uczniowie Zespołu Szkół – Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie przedstawili sceny z najważniejszych fragmentów życia Hipolita. W czasie obrad Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę jednogłośnie pośmiertnie nadając Hipolitowi Cegielskiemu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Trzemeszna”. Honorowe obywatelstwo odebrała prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska Doerffer. Rada podjęła także uchwałę o nadaniu Medalu „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” dla prawnuczki Hipolita Zofii Cegielskiej Doerffer oraz dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.W uzasadnieniu przyznania Medalu dla Towarzystwa zapisano za: „upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego oraz wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych”.
           Termin realizacji - 26 października 2013 roku.

86.    Wręczenie statuetek Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” dla: Agnieszki Duczmal, Mariana Ilnickiego, dr Lecha Konopińskiego, prof. Tadeusza Malińskiego, ks. Kazimierza Kardynała Nycza, prof. Jana Węglarza i prof. Jerzego Hofmana. Wykład inauguracyjny „Hipolit Cegielski – wczoraj i dziś” wygłoszony przez dr Marka Rezlera w Sali Białej Urzędu Miejskiego.
          Termin realizacji – 26 października 2013r.
  
87.     Z okazji 200-lecia Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie im. Hipolita Cegielskiego zorganizował XVI Mistrzostwa Polski Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Kręglarstwie – Bowling 2013.
Miejsce zawodów – Kręgielnia bowlingowa w Parku Wodnym Planty w Pleszewie.
           Termin realizacji – 30 października 2013r.

88.     W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań rok Cegielskiego – red. Piotra Bojarskiego – „W poszukiwaniu mogiły Hipolita”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 31 października 2013r.

89.     Odbyło się w dniu 31 października 2013r. kolejne trzecie spotkanie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w poszerzonym składzie w sprawie badań DNA Hipolita Cegielskiego. Ze strony Instytutu uczestniczyli profesorowie: Marek Figlerowicz – dyrektor i Piotr Kozłowski, UAM reprezentowała prof. Hanna Kóćka-Krenz, Zofia Cegielska Doerffer – prawnuczka Hipolita, Leszek Krajkowski – prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu reprezentowali: dr Marian Król i Edmund Dudziński. Ustalono szczegółowy plan działań na najbliższe miesiące 2013 i 2014 roku oraz odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji projektu przez IChB PAN, UAM i THC.
          
Termin realizacji – 2013 – 2014 rok,

90.    W Gazecie Wyborczej – Poznań ukazała się rozmowa z prof. Markiem Figlerowiczem – dyr. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
przeprowadzona przez red. Piotra Bojarskiego pt. „Geny zaprowadzą nas do Hipolita”.  W wypowiedzi zawarte są wszystkie niuanse skomplikowanego procesu dochodzenia do identyfikacji prochów Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 31 października 2013r.

 91.    Wydanie książki „Ideał Męża wieku XIX” o Hipolicie Cegielskim autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego w opracowaniu red. Jacka Kubiaka.
Wydawca: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsor główny – Prezydent Miasta Stołecznego w Poznaniu. Sponsorzy: H. Cegielski Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział w Poznaniu, Kreisel Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Enea SA Poznań.
           Termin realizacji – 31 października 2013r.

92.    Imprezy kulturalne i edukacyjne w szkołach im. Hipolita Cegielskiego, otwarte dla wszystkich szkół w rejonie,
            Termin realizacji – cały rok 2013.

93.   Młodzież Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przygotowała dwie etiudy filmowe, „Kim jest Hipolit Cegielski dla młodzieży ZSK”.
            Termin realizacji – październik/listopad 2013r.
 
94.    Wykłady w Uczelniach poznańskich oraz stowarzyszeniach biznesowych na temat: Aktualność pracy Organicznej w XXI wieku,
            Termin realizacji - marzec – grudzień 2013r.    

95.   Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz na symbolicznym grobie Hipolita Cegielskiego, przy Jego obelisku na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Uczestniczyła Zofia Cegielska Doerffel – prawnuczka Hipolita, liczni mieszkańcy Poznania oraz przedstawiciele THC, przewodnicy PTTK oraz młodzież ze sztandarem z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
            Termin realizacji – 31 października 2013r.
 
96.    Koło przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu wydało ulotkę dot. XVI Kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan – Wzgórze Świętego Wojciecha, w której promowało ROK HIPOLITA CEGIELSKIEGO. Wielu członków i przyjaciół Towarzystwa uczestniczyło w tym wydarzeniu.
            Termin realizacji – 31pażdziernika do 2 listopada 2013r.

97.    Towarzystwo Czytelni Ludowych Zarząd Główny w Dalkach k. Gniezna oraz Klub Dobrego Rolnika w Studnie organizują spotkanie poświęcone 200 lecia urodzin Hipolita. W programie spotkania był wykład inauguracyjny „Związki Hipolita Cegielskiego z pograniczem Wielkopolski i Kujaw” wygłosił znany regionalista i historyk Marian Przybylski.
Po wykładzie odbędzie się emisja filmu o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka: pt. „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868”.
            Termin realizacji – 11 listopad 2013r.
 
98.    Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie będą poznawać postać Hipolita Cegielskiego i zwiedzać miejsca z nim związane oraz odbędą się pogadanki na podstawie filmów i zebranych materiałów. Ogłoszony zostanie także konkurs plastyczny.
            Termin realizacji – rok szkolny 2013/2014,

99.   Młodzież Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu opracowała trzy utwory muzyczne poświęcone postaci Hipolita Cegielskiego: Pierwszy w konwencji muzyki metalowej „Cegielski metalowy przedsiębiorca” – autorstwa Piotra Jankowskiego , drugi w konwencji bluesowej „Blues na cześć Cegielskiego” – autorstwa Kamila Tokarczyka, trzeci w konwencji rapu „W Roku Cegielskiego – Pamięć o Wielkim Człowieku”- autorstwa Adriana Celebańskiego i Chrystiana Klauzy.
            Termin realizacji – listopad 2013r.

100.    Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – emisja filmu „Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” poprzedzona słowem wstępnym mgr Filipa Susia oraz dyskusją nt. pracy organicznej. Uczestnicy spotkania – studenci kierunku Doradztwo – Coaching.
           Termin realizacji – 14 listopada 2013r.

101.    Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
zaprosili prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej i wręczenie nagród w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
           Termin realizacji – 15 listopada 2013r.

102.    Klub Rotary Poznań – Puszczykowo zorganizował spotkanie poświęcone  
           200 rocznicy Hipolita Cegielskiego oraz związki Ignacego Jana
           Paderewskiego z Poznaniem. Wykład wygłosił dr Marian Król  prezydent
           Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
           Termin realizacji – 21 listopada 2013r.    

103.    Promocja emisji monet wydanych przez NBP poświęconej Hipolitowi
           Cegielskiemu w 200 rocznicę urodzin. Okolicznościowa wystawa             
           poświęcona Patronowi pt. „ Labor Omnia Vincit. Życie i dzieło Hipolita
           Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”.
           Organizatorzy: Oddział NBP w Poznaniu, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
           i Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie .
           Termin Realizacji – 22 listopada 2013r.

104.    Narodowy Bank Polski oddział w Poznaniu wraz z Muzeum Narodowym
           Rolnictwa w Szreniawie zorganizowało wystawę pt. „Labor Omnia Vincit.
           Życie i i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200 rocznicę urodzin” w siedzibie  NBP Poznań.
           Termin realizacji – listopad 2013/styczeń 2014r.

105.    Wyższa Szkoła Handlu i Usług przygotowuje publikację poświęconą
           sylwetce Hipolita Cegielskiego i aktualności pracy organicznej w XXI
           wieku” pod redakcją naukową prof. Rektor Kamili Wilczyńskiej. Będzie ona
           zamieszczona w Zeszytach Naukowych WSHiU nr 27, rok 2013.
            Termin realizacji – listopad 2013r. – I kwartał 2014r.,

106.    Obchody 110 lecia szkoły – Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w
           Rogożnie połączone z obchodami Roku Patrona. Ponadto poświęcono
           nowy sztandar szkoły oraz odbyła się wieczornica poświęcona Hipolitowi
           Cegielskiemu – „Zakręty życia H. Cegielskiego”, premiera hymnu szkoły,
           otwarcie Izby Pamięci. Uroczystość zakończono Balem Hipolita.
           Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało szkole Statuetkę Hipolita
           Cegielskiego za „Wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży oraz
           kultywowanie pamięci Hipolita Cegielskiego w 110 rocznicę powstania   
           Szkoły”. Ponadto wręczono Medale „Labor Omnia Vincit” i Medale Młodego Pozytywisty.
          Termin realizacji – 23 listopada 2013r.

107.    Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Marian Gorynia w Poznaniu
           zorganizował w auli spotkanie ze studentami poświęconej działalności
           Hipolita Cegielskiego. W programie wyświetlono film o Hipolicie      
           Cegielskim autorstwa Jacka Kubiaka oraz wykłady prof. UE Henryka Mruka
           oraz dr. Mariana Króla – prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
           na temat aktualności dokonań Hipolita Cegielskiego.
           Termin realizacji – 26 listopada 2013r.
 
108.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
           Zorganizował: Wernisaż portretów Hipolita Cegielskiego wykonanych przez
            uczniów, spotkanie z Barbarą Tobiasz matką chrzestną m/s H. Cegielski
            oraz prof. Andrzej Kijas z UAM wygłosił wykład o Hipolicie Cegielskim.
            Termin spotkania – 27 listopada 2013r.

109.    Posiedzenie Senatu Politechniki Poznańskiej. Rektor PP prof. Tomasz
           Łodygowski wraz z Prezydentem Towarzystwa dr Marianem Królem
           wręczyli prof. Janowi Węglarzowi statuetki Złotego Hipolita wraz z
           godnością „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” – wybitnemu
           poznańskiemu naukowcu.
           Ponadto Prezydent Towarzystwa przekazał członkom senatu dwa nowe
           Wydawnictwa THC –Dekalog Pracy Organicznej w XXI wieku oraz o
           Hipolicie Cegielskim „Ideał męża XIX wieku” słowami Józefa Ignacego
           Kraszewskiego.     
           Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

110.    Fundacja Odzew w Lesznie zorganizowała konkurs plastyczny pod nazwą „Hipolit Cegielski Wielkopolanin XIX wieku” wśród szkół podstawowych we Włoszakowicach, Siedlcu, Lubiniu i Lesznie. Wyniki konkursu ogłoszono podczas interesującej konferencji „Wielkopolanie w Europejskim Roku Obywateli”, współfinasowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

111.    Fundacja Odzew w Lesznie podczas konferencji „Wielkopolanie w Europejskim Roku Obywateli” prezentowała różne zakresy tematyczne dotyczące czasopism dla dzieci w okresie zaborów w kształtowaniu postaw patriotycznych jak i pracy organicznej na przełomie XIX i XX wieku.
Ponadto gimnazjaliści prezentowali eseje dotyczące pracy organiczne.
W podsumowaniu konferencji stwierdzono „… My, Wielkopolanie mamy bardzo bogatą historię i tradycję, do której możemy możemy się odwoływać. Postacie takie jak Hipolit Cegielski, którego 200-setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2012 roku, stanowią cenną spuściznę i doskonały przykład postaw społecznych i obywatelskich, do których możemy się odwoływać i na których możemy się wzorować…”
            Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

112.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował konkurs recytatorski dla szkół gimnazjalnych i
            ponadgimnazjalnych „Recytuję Hipolita Cegielskiego”. Uczniowie wybierali
            fragmenty wypowiedzi Hipolita Cegielskiego, przygotowane przez        
            organizatorów. Ponadto uczestnik musiał być stylizowany na postać
            Hipolita, a dziewczyna na postać Walentyny żony Hipolita. Ponadto nastąpi
            wystawa plakatów „Rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego w wykonaniu
            uczniów szkoły.
            Termin realizacji – 28 listopada 2013r.


113.    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i
             Fundacja Kolegium Wigierskie zorganizowało Sympozjum „Praca
             organiczna dla kultury pamięci w Wielkopolsce”.
             Sympozjum odbyło się w ramach Dni Kultury Solidarności w Sali
             Renesansowej Muzeum Historii Miasta Poznania.
             W ramach sympozjum odbył się także panel dyskusyjny, w którym
            Towarzystwo reprezentował Dominik Górny.
            Termin realizacji – 28 listopada 2013r.  

114.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował dla młodzieży ze szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego
            grę miejską – Szlakami Hipolita. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod
            Pomnikiem Patrona oraz zapalono znicze na Cmentarzu Zasłużonych
            Wielkopolan.
           Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

115.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował podsumowanie dwóch konkursów plastycznych,
            ogłoszonych wśród młodzieży związanych z postacią Hipolita
            Cegielskiego: plakatu dot. 200 Rocznicy urodzin
            Hipolita oraz wizerunku postaci Hipolita Cegielskiego.
            Temu wydarzeniu towarzyszył młodzieżowy występ artystyczny zespołu
           „Poznańska Wiosna Młodych”.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

116.    Dyrekcja Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zorganizowała spotkanie z prof. Przemysławem Matusikiem z UAM. Prof. Wygłosił wykład o Hipolicie Cegielskim i jego dziedzictwie.
            Uczestniczyła młodzież ze szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.        

117.    Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie w ramach obchodów 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego przygotował wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Starostwem Powiatowym w Pleszewie uroczysty Koncert Jubileuszowy połączony ze zorganizowanym po raz pierwszy w historii szkoły Uroczystym Pasowaniem na Czeladnika.
             Termin realizacji – 29 listopada 2013r.
 
118.    W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się spotkanie z:
            -Janem Ludwikiem Banaszakiem – Wiceprezesem Zarządu Klaster
              Przemysłowy Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera
              Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu,
            - Prof. Dr. Adamem Mazurkiewiczem – Dyrektorem Naczelnym
              Państwowego Instytutu Badawczego – Instytut Technologii Eksploatacji w
              Radomiu,
            - dr. Marcinem Olifirowiczem – Kierownikiem Wydziału Organizacji i
              Promocji także z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu,
              W sprawie wydania pozycji książkowej dotyczącej wielostronnego dorobku
              Hipolita Cegielskiego.  Wydanie pozycji będzie wspólnym wkładem
              Instytutu, jako wydawcy oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w ramach Roku Hipolita Cegielskiego.
             Termin realizacji – listopad 2013 – rok 2014.

119.    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
             zorganizował Dzień Patrona.
             W ramach projektu klasy realizują następujące zadania:
             Klasa I – nauka hymnu szkoły /dwie zwrotki/ i medale okolicznościowe –                         
                             technika dowolna,
             Klasa II – przypomnienie hymnu szkoły /dwie zwrotki/ i pojazdy – forma
                              przestrzenna,
            Klasa III – album pamiątkowy o Hipolicie Cegielskim,
            Klasa IV – kalendarium życia Hipolita Cegielskiego w formie plakatu,
            Klasa V -  plakat „Hipolit Cegielski prywatnie, jako naukowiec, jako
                             przedsiębiorca”,
            Klasa VI – wycieczka śladami Hipolita Cegielskiego po Poznaniu i
                              Przygotowanie fotoreportażu z wycieczki.
            Dodatkowo klasy III i IV obejrzą prezentacje, a klasy V film o Hipolicie
            Cegielskim. Ponadto w szkole została zorganizowana wystawa prac
            poświęconych Hipolitowi Cegielskiemu.      
            Delegacja szkoły złoży kwiaty pod cokołem Hipolita Cegielskiego na   
            Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

120.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
              Zorganizował wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w
              Poznaniu oraz Towarzystwem Miłośników Pojazdów Szynowych w    
              Poznaniu i Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego program
              „Tramwajada”. Była to promocja postaci Hipolita Cegielskiego z
              zabytkowego tramwaju  na ulicach miasta Poznania. Trasa przejazdu: z ul.  
              Madalińskiego na Dębiec, następnie ulice: Strzelecka, Podgórna, Gwarna i
              dalej w kierunku Dębca i z powrotem do ul. Madalińskiego. Czas przejazdu
              około 2 godziny. Organizator główny Marek Nowak nauczyciel i
              koordynator projektu ze szkoły ZSK w Poznaniu
             Termin realizacji – 30 listopada 2013r.

121.    Gazeta Śremska w numerze 11/12/2013 zamieściła interesujący artykuł pt. „200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego Elżbiety Jankowskiej.
               Termin realizacji – listopad/grudzień 2013r.  

122.    W Roczniku 2013 „Powstaniec Wielkopolski” ukazał się artykuł Anny Barłóg Mitmańskiej pt.: „W 200.rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego – Konferencja naukowa w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”.
              Termin realizacji – grudzień 2013r.

123.    Promocja wydawnictwa „Ideał męża wieku XIX” - Józef Ignacy Kraszewski o Hipolicie Cegielskim w Muzeum Pracowni Józefa Ignacego
             Kraszewskiego w Poznaniu. Czytał wyjątki aktor Michał Grudziński.
             Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Towarzystwo im. Hipolita
             Cegielskiego oraz współautor Jacek Kubiak.
            Termin realizacji – 3 grudnia 2013r.

124.    Poznańskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało spotkanie
             poświęcone historii rodziny Hipolita Cegielskiego. Wykład wygłosił Leszek   
            Krajkowski – prezes PTG.
            Miejsce spotkania – Archiwum Państwowe w Poznaniu.
            Termin realizacji – 6 grudnia 2013r.  

125.    Konferencja naukowa pt. „Postępy i kontrowersje w terapii migotania
             przedsionków” zorganizowano z okazji 200 lecia urodzin Hipolita
             Cegielskiego w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
             Organizator – Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu i
             Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
             W zakładach im. Hipolita Cegielskiego opracowano pierwszy w Polsce
             model płuco – serca. Był to ważny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej
             kardiochirurgii w Poznaniu i w Polsce.
             Termin realizacji – 7 grudnia 2013r.

126.  Wydanie publikacji książkowej „Hipolit Cegielski Bene de Patria Meritus – Dobrze Zasłużony Ojczyźnie” – omawiający m. innymi: 200 lecie Hipolita    Cegielskiego i 15 lecie działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
  Wydawca Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsorzy: H Cegielski   
  Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział w Poznaniu., Kreisel    
  Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań i Międzynarodowe Targi       
  Poznańskie.
            Termin realizacji - grudzień 2013r.

127.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wydał medal okolicznościowy
            poświęcony 200 leciu urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 15 leciu
            działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Autorem projektu i
             wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Jakubik.
            Termin realizacji - grudzień 2013r.

128.    Mistrzostwa Polski szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego w piłce siatkowej mieszanej.
Organizator – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
           Termin realizacji – grudzień 2013r.

129.    Prezes zarządu Szpitala – Centrum Medyczne HCP w Poznaniu poinformował zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o społecznej inicjatywie pracowników szpitala ufundowania w holu szpitala  tablicy pamiątkowej poświęconej Hipolitowi Cegielskiemu w 200 rocznicę Jego urodzin.
           Termin realizacji – I kwartał 2014.

130.    Po raz pierwszy w 2013 roku wręczono nagrodę dziennikarską ustanowioną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za „Publicystykę promującą współczesne postawy i wartości wywodzące się z ducha pracy organicznej, a także popularyzującą postać Hipolita Cegielskiego w 2013  roku”. Nagrodą jest statuetka „Celne Pióro” wraz z dyplomem honorowym. Nagrodę otrzymał Piotr Bojarski redaktor Poznańskiej Gazety Wyborczej.
              Przewodniczącym kapituły nagrody jest prof. Tadeusz Wallas – dziekan
              Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Członkowie: dr
              Andrzej Byrt, Piotr Frydryszek, dr Leszek Łuczak i dr Marian Król.   
              Partnerzy nagrody: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
              Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
              Termin realizacji - 11 grudnia 2013r.

131.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wydał okolicznościowy Medal z okazji 200 lecia urodzin Patrona i 15 lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Autorem projektu i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Jakubik. Medal ten będzie przekazany osobom wyjątkowo zaangażowanym w działalność roku Hipolita oraz w działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
             Termin realizacji – 12 grudnia 2013r.
 
132.    Uniwersytet Wrocławski wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
             realizuje od 2012 roku projekt, którego efektem będzie powstanie i
             udostępnienie uczniom bezpłatnych e-podręczników z przedmiotów
             humanistycznych: Języka polskiego, historii i WOS na wszystkich
             poziomach nauczania. Uniwersytet Wrocławski zwrócił się do Towarzystwa
             o udostępnienie wizerunku Hipolita Cegielskiego.
             We wszystkich trzech wydawnictwach będzie zamieszczona informacja o
             dokonaniach Hipolita Cegielskiego.
             Uniwersytet Wrocławski jest partnerem merytorycznym z przedmiotów
             Humanistycznych. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w
             Warszawie. Partnerem technologicznym jest Poznańskie Centrum
             Superkomputerowe Sieciowe.  
             Termin realizacji – grudzień 2013 - nadal

133.    W dniu 14 grudniu 2013 roku podsumowaliśmy obchody Roku Hipolita Cegielskiego w Poznaniu na uroczystym
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa i zaproszonych gości z okazji 15 lat Działalności
Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
            Miejsce spotkania - Sala Biała Urzędu Miejskiego.
             Termin realizacji - 14 grudnia 2013r.

134.    Rotary Club Poznań zorganizował spotkanie w Hotelu Bazar poświęcone
           postaci Hipolita Cegielskiego w związku z Rokiem Hipolita ogłoszonym
           przez Sejm RP i 200 leciem Jego urodzin. Wykład o Hipolicie i Jego
           przesłaniu wygłosi prof. UAM Waldemar Łazuga.
           Termin realizacji – 15 grudzień 2013r.

135.    Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu – Projekcja filmu „Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868”
oraz rozmowa nt. Hipolita Cegielskiego i publikacji „Dekalog pracy organicznej XXI wieku”. Moderatorami spotkania byli:
Filip Suś i Dominik Górny – Młodzi Pozytywiści Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.
           Termin realizacji – 17 grudzień 2013r.

136.    Premierowa emisja filmu „Poezja i maszyny”  o Hipolicie Cegielskim autorstwa Jacka Kubiaka na antenie TVP Historia.
           Termin realizacji - 18 grudnia 2013 r.

137.  W Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca
Dni Kultury Solidarności 2013 organizowanych wokół Programu „Kultura Pamięci – Tożsamość Wielkopolski”.
Konferencja nawiązywała do dziedzictwa i tożsamości Wielkopolan, jako siły napędowej regionu, w oparciu o postać
Hipolita Cegielskiego – patrona roku 2013 w Wielkopolsce i w Polsce.W trakcie konferencji odbyła się prezentacja
filmu „Poezja i Maszyny” oraz rozmowa z autorem filmu Jackiem Kubiakiem.
Odbyła się także prezentacja projektu „Być jak Cegielski” – sylwetki osób, strona internetowa, aplikacja FB, kanał YT.
Prezentacji dokonał prezes Fundacji Klaster Poznań,
            Termin realizacji – 19 grudnia 2013r.

138.    W ramach Dni Kultury Solidarności 2013r. – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie Waldemar Rataj oraz Mateusz Pleskacz
reżyser omówili projekt „Hipolit Cegielski – dziedzictwo dla Rzeczypospolitej”. Pokłosiem będzie film o Cegielskim
zaprezentowany w czerwcu 2014r.
            Termin realizacji – 19 grudzień 29013r.

139.    Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego podjęło decyzję
o przygotowaniu do druku antologii zawierającej utwory poetyckie i prozatorskie nawiązujące do 200. Rocznicy  urodzin
Hipolita Cegielskiego, będące wynikiem ogłoszonego konkursu przez poznański oddział Związku Literatów Polskich.
Wydanie książkowe nastąpi w miesiącu lutym 2014r. Wydawnictwo zostanie sfinansowane przez firmę HC – Poznań SA
oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 20 grudnia 2013r.

140.  W miesięczniku „W sieci Historii” nr 1 (8) styczeń 2014r. Stanisław Żaryn opublikował artykuł o Hipolicie Cegielskim
pt.„Patron Polskiej Przedsiębiorczości”.
            Termin realizacji – styczeń 2014r.

141.   W Przewodniku Katolickim ukazał się pt.; „Szkoły Hipolita Cegielskiego”. W artykule była także mowa o zakończonym w 2013 roku 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 5 styczeń 2014r.
             
142.    Oficjalne zakończenie obchodów  200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego odbyło się w Archikatedrze Poznańskiej uroczystą Mszą  świętą, koncelebrowaną przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej ks. Dr Damiana Bryla. W uroczystej mszy św. uczestniczyły władze miasta i powiatu poznańskiego przedstawiciele wojewody, marszałka województwa wielkopolskiego,  rektorów uczelni poznańskich, młodzieżze szkół poznańskich i noszących  imię Hipolita.Była także prawnuczka Hipolita p. Zofia Cegielska -Doerffer/
          Termin realizacji - 6 stycznia 2014r.

143.   Podczas Spotkania Noworocznego Przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców „LEWIATAN” w Poznaniu prezydent Towarzystwa dokonał krótkiej prezentacji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Prezes zarządu Przedsiębiorców wręczył wszystkim uczestnikom spotkania 2 złotową Monetę Hipolita Cegielskiego wydaną przez NBP w opakowaniu kartonowym z następującym cytatem ze słów Cegielskiego:  Rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego„ - zaiste! Przeznaczeń świata nie zmienimy, potęgi myśli i rozumu nie złamiemy, zapędu i kierunku narodów i ludzkości nie wstrzymamy, prac ducha i rąk nie zmienimy;  ale jeśli zamiast oburącz wziąć się do wspólnej wielkiej pracy, z założonymi rękoma przypatrywać się jej będziemy, jeśli zamiast ubiegać się myślą i pracą z śpieszącymi do mety, w złym humorze z ukosa na nich i roboty ich patrzeć będziemy, zostaniemy na uboczu maluczcy i ubodzy wobec wielkich i bogatych, bezsilni wobec potężnych, nieświadomi wobec umiejętnych, słudzy wobec panów, zapędzeni może i użyci do obsługi wynalazków, robót i systematów, których myśl, przyczynę i cel,kto inny rozumieć, któremi, kto inny kierować będzie. A przyjdzie czas rachunku sumienia wobec siebie i kraju. /Hipolit Cegielski/

144.   Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału dr Szczepan Gawłowski podjął się zorganizować spotkanie z członkami Klubu
– przedsiębiorcami w celu podsumowania działań podejmowanych w Roku Hipolita Cegielskiego.
Wykłady wygłoszą : prof. Waldemar Frąckowiak z UE i dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Jako gość honorowy uczestniczyć będzie prawnuczka Hipolita p. Zofia Cegielska - Doerffel.
          Termin realizacji – 23 styczeń 2014r.

145.   Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie zorganizowało uroczystość z okazji 15 lecia szkoły
i nadania gimnazjum imienia Hipolita Cegielskiego. Podsumowano bogaty dorobek szkoły we wszystkich obszarach działalności.
Wiele miejsca poświęcono Patronowi Szkoły, zwłaszcza w kontekście Roku Hipolita i Jego 200.  Rocznicy urodzin.
Przedstawiono interesujący program artystyczny o Patronie, podsumowano konkurs wiedzy o Hipolicie
i wręczono nagrody, a także zorganizowano wystawę portretów Hipolita wykonanych przez uczniów szkoły.
          Termin realizacji – 30 stycznia 2024r.
 
146.    Podczas imprezy targowej – Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa „POLAGRA – PREMIERY” zorganizowano
wystawę okolicznościową „Labor  Omnia Vincit.  Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”. 
Organizator główny – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. Współorganizatorzy
: Międzynarodowe Targi Poznańskie i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji – 30 styczeń – 2 luty 2014r.

147.   Projekcja filmu „Poezja i maszyny” oraz dyskusja z jego autorem Jackiem Kubiakiem w ramach spotkania
„Hipolit Cegielski – dziedzictwo dla Rzeczypospolitej” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
          Termin realizacji - 5 lutego 2014 r.

148.   W wydawnictwie historycznym „Wieki Mówią” ukazał się interesujący artykuł
Pawła Greta pt. „Potęga Spółdzielców – Bankowość Polska w Zaborze Pruskim”.
W artykule zawarte są opinię o Wielkim Polaku Hipolicie Cegielskim.
           Termin realizacji – luty 2024r. nr. 2.

149.    Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział w Poznaniu
i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM wydało XVI Poznański Rocznik Archiwalno – Historycznym
w którym zostały przedstawione cztery interesujące publikacje dotyczące 200.lecia urodzin Hipolita Cegielskiego:
- Grażyny Zaliwskiej – „…Droga obowiązku honoru, cnoty i popędów szlachetnych …” testament Hipolita Cegielskiego,
- Grażyny Zaliwskiej – Wystawa „Hipolit Cegielski i Jego dzieło” w Archiwum Państwowym w Poznaniu,
- Grzegorza Łukomskiego –Labor Omnia Vincit. Życie i dokonania Hipolita Cegielskiego ((1813-1868),
- Przemysława Wojciechowskiego – Cykl „Popołudnie z dokumentem” – spotkania popularyzujące zasób
   Archiwum Państwowego w Poznaniu, zorganizowane w latach 2011-2013.
            Termin realizacji – luty 2014r.

150.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zorganizowała wystawę „Hipolit i Jego dzieło”. Wystawę przygotowało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie.
            Termin realizacji – marzec 2014r.  

151.   Po wpisie na gogle – 200 lecie urodzin Hipolita Cegielskiego można zapoznać się z szeroką gamą przedsięwzięć
podejmowanych przez różne środowiska społeczne, naukowe i osoby fizyczne.
Na początku 2014 roku tych informacji – rekordów, było ponad 8.300.

152.   Niniejszy program działań zawiera tylko te działania, w których Towarzystwo bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyło, lub otrzymało jakąkolwiek informację o podejmowanych działaniach przez realizatorów projektu.
 

/-/ Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem