61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Pod błękitnym sztandarem
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w XX-lecie Towarzystwa -  dla potomności...

17.09.201816 września 2018 roku, w niedzielę, na Terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbyła się wielka uroczystość ustawienia tam pamiątkowego obelisku upamiętniającego XX rocznicę powstania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (1998– 2018 ) oraz jego założyciela – Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana Króla. Uroczystość ta odbyła się z inicjatywy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC, przy udziale kierownictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego z jego dyrektorem – dr Janem Maćkowiakiem.


Uroczystość, poświęcona w całości przypomnieniu etosu pracy organicznej, wzbogacona została bardzo pięknymi i podniosłymi akcentami. Wobec przybyłych na uroczystość licznych gości, członków i sympatyków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także przedstawicieli samorządy terytorialnego i władz miasta Poznania, oraz osób zwiedzających ekspozycję muzealną, w dużej części poświęcona dziedzictwu Hipolita Cegielskiego, w obecności Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Króla, pod postawionym obeliskiem, symbolicznie w Wielkopolskiej Ziemi, umieszczono Kapsułę Czasu. Jest to specjalny pojemnik, w którym umieszczono na wieczną pamiątkę dokument aktu Fundacji Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wykaz składu Zarządu Towarzystwa w roku dwudziestolecia, wykaz Członków Honorowych i zwyczajnych THC, zapis słowno-nutowy Pieśni Labor Omnia Vincit, oryginalny miniaturowy znaczek THC, wykaz członków-założycieli i zarządu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC i protokół z zebrania założycielskiego tego Klubu, oraz wykaz  firm, członków Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC. (Na zdjęciu: Pamiątkowy Obelisk upamietniający XX rocznicę utworzenia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego )

Po umieszczeniu w przygotowanym miejscu Kapsuły Czasu, obecny na uroczystości Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, obok obelisku zasadził  pamiątkowe drzewko dębu, nazwanego Hipolitem. Z tej okazji, dr Marian Król, zabierając głos powiedział między innym:„Jako twórca, założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jestem głęboko wzruszony z okazji ustawienia tutaj pamiątkowego obelisku, wmurowania Kapsuły Czasu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości  THC oraz stworzonej dla mnie możliwości zasadzenia w XX-tą rocznicę działalności THC, pamiątkowego Dębu nazwanego imieniem HIPOLIT na pamiątkę patrona naszego Towarzystwa i na pamiątkę wielkopolskiej legendy. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się z inicjatywy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości powstałego przy naszym Towarzystwie. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za tę inicjatywę członkom założycielom Klubu – osobistościom zasłużonym dla świata biznesu i dla naszej kultury. (Na zdjęciu: Prezydent dr Marian Król przy zasadzonym pamiątkowym dębie).

Słowa wdzięczności kieruję także do dr Jana  Maćkowiaka, Dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, oraz do zespołu Jego Pracowników, za zgodę na umieszczenie obelisku, drzewka dębu i Kapsuły Czasu na terenie Muzeum. Zawsze pragnąłem, aby moje pokolenie, oraz przyszłe pokolenia szanowało pracę organiczną, aby traktowały ją jako powód do dumy i nobilitacji. Dlatego też pragnę, aby Kapsułę Czasu , jej zwartość, zachowała  pamięć o ludziach związanych z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Niech temu służą zachowane w niej dokumenty i symboliczne insygnia pracy organicznej”. (Na zdjęciu: przemawia Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiegoi - dr Marian Król).

Na zakończenie uroczystości w czasie, której na terenie Muzeum odbywał się równolegle niezwykle ciekawy jarmark regionalny, występowały zespoły artystyczne, a na teren przybywało coraz więcej zwiedzających, w Pałacyku znajdującym się na terenie Muzeum odbyło się krótkie spotkanie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla z uczestnikami uroczystości. Podczas tego spotkania, Dr Marian Król wyróżnił Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” Pawła Bączkowskiego, artystę estradowego, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów i kompozytora, twórcę nieformalnego Ruchu Muzyczno-Społeczno-Towarzyskiego „Chcemy Country”. Paweł Bączkowski wyróżnienie otrzymał za całokształt jego działalności artystycznej i estradowej.
(Na zdjęciu: Paweł Bączkowski, Laureat Srebrnego Medalu "Labor Omnia Vincit" z nieodłączną gitarą).


(Opr. GMT-wszystkie zdjęcia: Jerzy Gołębiewski-junior.)
 


Z wielkim smutkiem żegnamy
wybitnego polskiego artystę – rzeźbiarza.
Przyjaciela – Lidera Pracy Organicznej

24.07.2018

Całe środowisko pozytywistów wielkopolskich zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego z ogromnym żalem przyjęło do wiadomości, że w dniu 23 lipca 2018 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Jakubik ( 67 l. ), wybitny polski, wielkopolski artysta – rzeźbiarz i medalier, twórca znakomitych pomników, tablic, popiersi i rzeźb plenerowych, wykonawca ponad 1000 medali i małych form rzeźbiarskich. Artysta, którego dzieła znajdują się w muzeach: Poznania, Warszawy, Wrocławia, Pragi Czeskiej, w Gnieźnie, Lublinie, Madrycie, Ravennie, Barcelonie, Toruniu, Watykanie, Legnicy, Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w zbiorach pałacu w Wilanowie. Jego dzieła znajdują się także w zbiorach  Papieża Jan Pawła  II, Kanclerza Niemiec H. Kohla, Prezydenta Francji J. Chiraca, Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, Kardynała J. Glempa, Arcybiskupa T. Pete, Prezydenta THC  M. Króla, oraz w  zbiorach innych znanych osób prywatnych w Polsce, Czechach, Danii, Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, USA, RPA, Kazachstanie, Rosji, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Anglii, Syrii, Holandii, Kanadzie, Austrii.

Odszedł nasz Przyjaciel - Lider Pracy Organicznej, twórca pomnika Hipolita Cegielskiego, dzieła wzbogacającego stolicę Wielkopolski – Poznań i przypominającego legendę tego wybitnego XIX – wiecznego patrioty, rzecznika prasy organicznej, intelektualisty i przemysłowca, którego nazwisko stało się polską marką. Odszedł Artysta obsypany nagrodami i wyróżnieniami, medalami i orderami, autor dziesiątków wystaw w kraju i zagranicą, ale Człowiek bardzo skromny, otwarty i życzliwy każdemu. W Osobie Krzysztofa Jakubika odszedł Człowiek trwale związany z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, podzielający ideały patriotyzmu i pracy organicznej. Był takiej pracy wzorcem.

Polska kultura, polska sztuka wraz ze śmiercią Krzysztofa Jakubika, poniosła kolejną, wielką stratę. Wielką stratę ponieśliśmy my wszyscy, którzy Zmarłego darzyliśmy wielkim szacunkiem, serdeczną przyjaźnią i byliśmy dumni z tego, że jest wśród nas. Bardzo będzie nam brakować Mistrza Jakubika

Wieczna Cześć Jego Pamięci!    


Kapituła „Złotego Hipolita” 2018
zainicjowała swoje tegoroczne obrady… 

14.06.2018

"Cieszę się, że możemy się spotkać na pierwszym w tym roku spotkaniu Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018 – najwyższego wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a zarazem nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018. Następnie Dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa, powitał poszczególnych członków tego prestiżowego gremium.W tym roku Kapituła będzie obradowała w składzie: dr Zofia Szalczyk – przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Renata Borowska-Juszczyńska – dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu; prof. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; Dominik Górny – poeta, dziennikarz, twórca; Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu; dr Marian Król – Prezydent THC; Sławomir Lechna – redaktor naczelny czasopisma „Nasz Głos Poznański”; Agata Ławniczak – dyrektor naczelna TVP Poznań; prof. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej; Andrzej Nowak – architekt Miasta Poznania w latach 2007 – 2016 oraz Lucyna Woch – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.. Razem 8 wybitnych Osobistości, reprezentantów elity poznańskiej. (Na zdjęciu skład Kapituły Złotego Hipolita 2018 )

Laureatów Statuetki Honorowego Hipolita poznamy podczas uroczystej Gali, która przewidziana jest na koniec października br.

Jak wiadomo, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Towarzystwo ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości - statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w roku 2001 i od tego czasu laureatami tej honorowej nagrody zostało bez mała 200 znakomitości polskiej nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się we wszystkich obszarach życia w naszym kraju.

Pierwowzór, desygnat  Statuetki Złotego Hipolita w roku 2001 przyjął w Watykanie, w darze od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  z rąk Prezydenta Towarzystwa - dr Marian Króla, Jego Świątobliwość, Papież Polak -  Jan Paweł II, błogosławiąc idei tej nagrody i  także działalności oraz projektom prospołecznym  Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego.

Kapitułę Złotego Hipolita od początku jej ustanawiania – w każdym roku jest powoływana w nowym składzie - stanowi elita intelektualistów poznańskich reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media. Rozpatrując nominacje do wyróżnienia statuetką Złotego Hipolita oraz Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty nie mogą być kwestionowane. Do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia Złotym Hipolitem oraz Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej upoważnione są instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania. Miłym akcentem pierwszego w tym roku posiedzenia Kapituły  Złotego Hipolita 2018 było uhonorowanie prof. Romana Budzinowskiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit. (Na zdjęciu Laureat Srebrnego Medalu Labor Omnia  Vincit - prof. Roman Budzinowski w otoczeniu - z lewej dr Zofii Szalczyk i z prawej prof. Tomasza Łodygowskiego).  (opracowanie red., na podstawie relacji dg)Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem