61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XVIII Edycja Nagrody Złotego Hipolita
pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
1918 – 2018...

27.10.2018


Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita była wydarzeniem szczególnym. Oto w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, dla tegorocznej XVIII Edycji zostało zaszczycone Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego jest dla nas wyjątkowym dowodem uznania i szacunku Pana Prezydenta, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa. Z najwyższym szacunkiem dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita Jego Patronatem. Jest to dla wszystkich Laureatów zaszczyt i zobowiązanie. Jest to także zaszczyt i zobowiązanie dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i realizowanej przez Towarzystwo misji służenia Polsce.

Honorowa Nagroda Złotego Hipolita, dla jej Laureatów jest podziękowaniem za ich pracę, za ich działalność patriotyczną, pro państwową, społeczną, naukową, artystyczną, twórczą za to, że stanowią dla wszystkich, a szczególnie dla polskiej młodzieży wzorzec do naśladowania, wskazówkę jak żyć, jak pracować, jak mądrze służyć Ojczyźnie, jak Polskę ukazywać światu.

Wśród dotychczasowych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita, w okresie ostatnich XVII Edycji, mieliśmy zaszczyt spotkać znakomitych polskich naukowców, artystów, wybitnych twórców sztuki, dostojników Kościoła, działaczy społecznych i samorządowych, całą plejadę Osobistości, z których Polska może być dumna.

Nagroda Złotego Hipolita, jest szczególnym wyróżnieniem środowiskowym przyznawanym przez Kapitułę, corocznie konstytuowaną przez grupę uznanych, niezależnych autorytetów społecznych. Decyzje nominacyjne Kapituła podejmuje z wielką rozwagą i odpowiedzialnością, kierując się rozumieniem wagi tych decyzji.

Stale bowiem pamiętamy o tym, że pierwszą w świecie Osobistością, która otrzymała w Darze od środowiska polskich pozytywistów Statuetkę Złotego Hipolita, był w dniu 1 sierpnia 2001 roku polski Papież, Jan Paweł II, wyniesiona na Ołtarze polski Święty. Następca Świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej, umiłowany wielki polski patriota, którego Pontyfikat zmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Laureatami XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita zostali
:

Edmund Dudziński
– działacz społeczny i kulturalny, odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego – Poznań.

Dr Szczepan Gawłowski – przedsiębiorca, działacz społeczny – Poznań.

Katarzyna Gärtner
– kompozytorka, pianistka, autorka aranży – Komaszyce.

Prof. Zbigniew Jasiewicz – etnolog, nauczyciel akademicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ks. dr Mieczysław Mokrzycki
– arcybiskup, Metropolita Lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Prof. Zbigniew Młynarek
– naukowiec, geotechnik, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki – Poznań.

Prof. Józef Orczyk – ekonomista, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Prof. Stanisław Sołtysińsk
i – naukowiec, prawnik, przedsiębiorca – Warszawa.

Wszystkim Dostojnym Laureatom Gratulujemy. Życzymy im sukcesów zawodowych i dalszej skutecznej pracy oraz działalności dla wspólnego dobra, dla Polski! 


Wielka Gala Koncertowa
20-lecia Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Wielkopolanie bili brawo na stojąco!

25.10.2018

„Ta organizacja robi wielkie rzeczy dla regionu, które są widoczne w całym kraju. Dla nas wszystkich. Powinniśmy z tego czerpać pełnymi garściami i korzystać z tego dobra” – takie opinie powtarzały się wśród publiczności Wielkiej Gali Koncertowej 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 20 października br. Blisko 400 Wielkopolan, w tym goście z zagranicy. Orkiestrowe i orkiestrowo-chóralne prawykonanie Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu Towarzystwa im. H. Cegielskiego, stworzonego z okazji jego 20-lecia. Brawa na stojąco. „Tego nie da się zapomnieć” – powtarzali goście Gali.

„Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego niezmiernie ceni sobie współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Mamy piękny pomnik naszego patrona. Gratuluję tego jubileuszu, w szczególności twórcy-założycielowi Towarzystwa – dr. Marianowi Królowi, Prezydentowi oraz Zarządowi THC. Szczerze gratuluję pięknej Pieśni Labor Omnia Vincit – jej twórcom oraz wykonawcom. Mamy szczęście, że możemy być bezpośrednimi świadkami jej prawykonania – powiedziała prof. Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jej Magnificencja przyjęła Złoty Medal „Verba Docent – Exempla Trahunt” – „Słowa uczą – przykłady pociągają” przyznany przez Kapitułę Towarzystwa. (Na zdjęciu od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marina Król, Rektor Akademii Muzycznej - prof. dr Halina Lorkowska oraz Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny ).


Zaraz po wystąpieniu Pierwszej Damy tej Uczelni, na scenie pojawił się dyrygent pracy organicznej w Wielkopolsce –  dr Marian Król, który podziękował za to wszystko, co stanowi o trwałości pracy organicznej i pozycji Towarzystwa przez ostatnie 20 lat. Międzynarodowym akcentem było wystąpienie Adama Szejnfelda, europosła, który w dobitny sposób podkreślił rolę Towarzystwa dla Wielkopolski, oraz nawiązał do 100-lecia Odzyskania Niepodległości i setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Na scenie Auli Nova ideę pracy organicznej przemieniały w nuty i słowa takie osobistości jak: Tola Skomar (sopran); artyści fortepianu: Joanna Zaremba, Łukasz Byrdy, Michał Francuz; prof. Mariusz Derewecki (wirtuoz skrzypiec)… Od Andante Spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur po. 22 Chopina, przez refleksję Arii Lukrecji z opery Beatrix Cenci Różyckiego aż po trzy miniatury Paderewskiego podnosiła impuls naszych serc pierwsza odsłona gali. Nastało krótkie andante o imieniu pauzy. A zaraz potem usłyszeliśmy Orkiestrę Kameralną Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia „Poznańskie Smyczki” oraz Chór Męski Arion C.K. Zamek: dźwięki i głosy pod batutą Jacka Pawełczaka, dyrygenta, autora muzyki do Pieśni „Labor Omnia Vincit”. To właśnie ten hymn stanowił klamrę przeżyć i emocji drugiej części gali. (Na zdjęciu widok ogólny publiczności zdromadzonej w Auli Nova podczas koncertu Gali ).

Widzieliśmy to przecież – Hipolit Cegielski usiadł w pierwszym rzędzie wzruszenia i przyznał się do tego, że jest melomanem. Publiczność wysłuchała hymnu „Labor Omnia Vincit” na stojąco – oddając pokłon dziedzictwu Cegielskiego. „To, że nasz hymn został tak dobrze przyjęty jest dowodem artystycznego kunsztu jego twórców: Jacka Pawełczaka i Dominika Górnego. Ta pieśń mówi o rzeczach najistotniejszych, związanych z najlepszymi tradycjami Regionu Wielkopolski. Możemy być szczęśliwi, że mamy pieśń tak sugestywnie oddającą idee pracy organicznej naszej ojczyzny, która dzięki temu jest doceniana również przez środowisko międzynarodowe. To miał być hymn 20-lecia . Chciałbym, żebyśmy traktowali go jako stały hymn Naszego Towarzystwa, który został napisany z okazji naszego jubileuszu” – zaznaczył dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa. (Na zdjęciu od prawej: dyrygent orkiestry - Jacek Pawelczak, kompozytor muzyki do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Rektor Akademii Muzycznej - prof. dr Halina Lorkowska, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, oraz Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny ).

Wielka Gala Koncertowa 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wybrzmiała z pełną klasą – na pięciolinii przeżyć powitaliśmy szacunek do tradycji pracy organicznej i poznaliśmy jej współczesny wydźwięk – ten dosłowny oraz artystyczny. (Informacja własna ).


Wielka Gala Muzyczna
poświęcona legendzie Hipolita Cegielskiego
z okazji XX rocznicy utworzenia w Poznaniu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego...

10.10.2018


 „Legenda Hipolita Cegielskiego jest wielkim historycznym dziedzictwem Wielkopolski i tę legendę Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili swego zaistnienia w roku 1998  upowszechnia i utrwala, realizując wiele projektów i podejmując wiele inicjatyw, spotykających się z powszechnym uznaniem Wielkopolan w Polsce i poza jej granicami. W dniu 20 października 2018 roku, godz. 17.00, damy temu wyraz wielką Galą Koncertową, jaka odbędzie się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu.

Już teraz ten niecodzienny koncert, zbiegający się z XX-ą rocznicą powstania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wywołuje zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Poznania i obywateli z poza jego granic. Sala koncertowa powita wszystkich, którzy przybędą, aby wziąć udział w muzycznym święcie poświęconym legendzie Hipolita Cegielskiego.


Zapraszam!
Dla wszystkich wstęp wolny!

Dr Marian Król
prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

Współczesny rozwój gospodarczy i społeczny Polski dokonuje się w świecie objętym głębokimi przeobrażeniami technologicznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi o charakterze globalnym, w świecie nowych pojęć, takich jak gospodarka informacji, gospodarka pieniądza, gospodarka międzynarodowych koncernów i tradycyjna gospodarka towarów, usług i handlu. Przeobrażenia te kształtują i uwidaczniają coraz to nowe, zaskakujące wyzwania dla społeczeństw. Niosą one, bowiem dla całego globu nowe nadzieje na bardziej efektywny wzrost poziomu dobrobytu, szybki awans edukacyjny i naukowy, przenikanie się kultur i tworzenie się uniwersalnych standardów socjalnych i intelektualnych.

Globalizacja niesie jednak równocześnie wiele zagrożeń związanych z tymi dramatycznymi przemianami: ujawnia głębokie różnice dzielące gospodarczo poszczególne regiony, ukazuje enklawy nędzy i przeciwstawne im obszary wyrafinowanego bogactwa, strefy niezwykłego postępu i kosmicznej już cywilizacji, ale także obszary niemal średniowiecznego zacofania i zastoju.

Tworzący się nowy porządek światowy XXI i wkrótce XXII wieku rodzi także sprzeczności i konflikty, powoduje ujawnianie się wielu negatywnych zjawisk - na przykład terroryzm, – co jest rezultatem trudności w przystosowaniu się światowego społeczeństwa i jego poszczególnych środowisk do zachodzących przeobrażeń i ich tempa.

My, Wielkopolanie, mieszkańcy drugiego pod względem obszaru regionu Polski, dziedzicząc postępowe tradycje pozytywistyczne, przepojeni głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do pracy dla Ojczyzny, powołując Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego daliśmy wyraz woli działania na rzecz szeroko rozumianego postępu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego regionu, działania na rzecz godnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego miast i obszarów wiejskich.

W naszym programie i naszym działaniu, od samego początku naszego istnienia odwołujemy się do postaci znakomitego w minionym stuleciu prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski i Polski, Hipolita Cegielskiego.

Jesteśmy obywatelską organizacją środowiskową. Skupiamy w swych szeregach naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów; reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowania tradycji narodowych, wartości moralne, wartości pracy organicznej. W naszych szeregach jest duża grupa młodych Wielkopolan.

Kontynuując idee naszego patrona Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego, działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca, a przede wszystkim orędownika pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, nasze Towarzystwo działa w najszerszym zakresie na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze wspierało i będzie wspierać i wspomagać działania samorządów terytorialnych prowadzące do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. Za ważny cel stawiamy sobie animowanie współpracy lokalnej i regionalnej samorządów, inicjowanie i wspieranie współpracy samorządów w ramach Unii Europejskiej, angażowanie się w zachodzące przemiany pozarządowych organizacji obywatelskich.

Ważnym nurtem działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego było i jest popularyzowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i proekologicznych. Od roku 2000 realizujemy projekt pod nazwą Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Celem tego konkursu jest promocja polskiej przedsiębiorczości także w Unii Europejskiej oraz zwiększenie aktywności gospodarczej zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwijamy działania promujące wybitnych ludzi nauki, kultury, sztuki, gospodarki i edukacji w ramach projektów: „Złoty Hipolit” – „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” oraz „Lider Pracy Organicznej”. Nie zapominamy także o obywatelach zagranicznych, którzy inwestują w Polsce, lub działają na rzecz Polski w różnych obszarach społeczno - ekonomicznej i naukowo - kulturalnej aktywności. Ważnym elementem naszych działań jest  rozwijanie własnej działalności informacyjnej i opiniotwórczej czemu służą publicystyczny portalu internetowy EuroPartner, oraz strony www Towarzystwa .

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dużą uwagę przywiązuje do krzewienia nowoczesnej wiedzy gospodarczej, do kształtowania się postaw proekologicznych, do przepływu informacji o inicjatywach cywilizacyjnych, kulturalnych, do wymiany informacji z zagranicą. Dlatego w ramach naszej działalności będziemy realizować projekty edukacyjne, projekty przeciwdziałania bezrobociu, tworzymy programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich.

Towarzystwo stworzyło platformę współdziałania dla młodej polskiej inteligencji powołując Klub Młodych Pozytywistów. Grupuje on młodych naukowców, przedsiębiorców, menadżerów, twórców sztuki, dziennikarzy i filmowców. Nasze Towarzystwo stoi na stanowisku, że zdobywanie przez młodą generację wiedzy, rozwój nauki i permanentna edukacja społeczeństwa muszą się stać podstawowym elementem rozwoju europejskiej cywilizacji.Nawiązując do tradycji Hipolita Cegielskiego, kontynuując działalność Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie nadal wspierać wszystkie projekty służące pozytywistycznym działaniom na rzecz środowisk lokalnych, będzie wspierać projekty inicjatyw obywatelskich. Wkraczając w XXI rok działalności Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie kontynuować wszystkie swoje posłanie. czerpiąc z intelektualnego, patriotycznego depozytu Hipolita Cegielskiego.                                     Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem