61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Dostojny Wielkopolanin - Jego Eminencja
Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
w 100-letnią rocznicę zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego (1918-1919)
złożył w Poznaniu kwiaty pod pomnikiem
Ignacego J. Paderewskiego

29.11.2018


Podczas pobytu w Poznaniu, Jego Eminencja ks. Zenon Kardynal Grocholewski – Wielkopolanin, Dostojny Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dla uczczenia 100-rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, w stolicy Wielkopolski – w dniu 28 listopada w Poznaniu, złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów u stóp Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, usytuowanego przed Akademią Muzyczną imienia tego wielkiego polskiego patrioty, artysty, zasłużonego dla odzyskania polskiej niepodległości. W kameralnej ceremonii składania kwiatów, Jego Eminencji Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu towarzyszyli: przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w osobie Prezesa tego Towarzystwa – Tadeusza Musiała; Związku Kombatantów RPiBWP w osobie Sekretarza Oddziału Poznańskiego RPiBWP - Mariusza Mikołajewskiego; przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w osobach Prezydenta Towarzystwa - dr Mariana Króla, oraz Sekretarza Towarzystwa - Dominika Górnego.

Jego Eminencja Zenon Kardynał Grocholewski oddając hołd pamięci i roli Ignacego Jana Paderewskiego w wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nie krył wzruszenia. Obecni podczas składania przez Kardynała wiązanki kwiatów, podkreślali z podziękowaniem przywiązanie Jego Eminencji do rodzinnej dla Niego Wielkopolski, do stałej pamięci o społeczności Wielkopolan i uczestniczenia – na miarę możliwości w tym wszystkim, co dzieje się w Wielkopolsce.

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego było ostatnim w tym roku
– jak dowiadujemy się ze źródeł zbliżonych do Jego Eminencji – tegorocznym akcentem pobytu Kardynała w Poznaniu, który udaje się do Stolicy Apostolskiej, do Watykanu, w służbie Kościoła. (opr. gmt. Foto: Hieronim Dymarski. Grafika gmt)  


 


Doktorat Honoris Causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
dla JE Kardynała Zenona Grocholewskiego
Laureata Nagrody Złotego Hipolita 2001
Dostojnego Członka Honorowego
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego…

28.11.2018

Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego pojmowania roli współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał w dniu 22 listopada 2018 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat Honoris Causa dla Jego Eminencji został przyznany na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako wyraz uznania dla Jego Eminencji, jako  wielkiego autorytetu moralnego wyznaczającego postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. (Na zdjęciu moment wręczenia JE Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu – z lewej, Dyplomu Doktoratu Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jana Pikula – z prawej.)

 „Wielki to zaszczyt dla najstarszego na naszej uczelni, obecnie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zainicjowanie postępowania o nadanie godności Doktora Honoris Causa Wielkopolaninowi, Osobistości znamienitej, która universitatis postrzega jako uniwersyteckie oddanie się badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy z własnej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z nimi ideą miłości wiedzy.” – mówiła w swym przemówieniu prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.
 

Ceremonia wręczenia dyplomu rozpoczęła obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, corocznego święta uczelni nawiązującego do korzeni istnienia uczelni – rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie i postaci jej patrona, Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Witając  zgromadzonych gości w Kolegium Rungego prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  podkreślał ważkość takich uroczystości   „Nadanie godności Doktora Honoris Causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług. To laur dla wybitnych jednostek, umysłów nieprzeciętnych o wyjątkowych zdolnościach i gorliwości w działaniu, które uczelnia wskazuje jako wzorzec godny naśladowania dla członków swojej społeczności. Jako Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu raduje mnie fakt, iż mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką Osobistość”.

Jego Eminencja, Doktor Honoris Causa - Zenon Kardynał Grocholewski, podczas uroczystości wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia integralna”, który rozpoczął słowami „Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi Doktoratu Honoris Causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuje fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profit gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należne użytkowanie”.
 
JE Kardynał Zenon Grocholewski ( ur.1939 r. ) – syn Ziemi Wielkopolskiej, w Watykanie jest przy Stolicy Apostolskiej prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego i jest odpowiedzialny za kościelne szkolnictwo wyższe i akademickie na całym świecie. Jak mało kto jest prawdziwym ambasadorem naszego narodu. Jest Członkiem Honorowym Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu (2001), honorowym członkiem wielu stowarzyszeń Kanonistów, honorowym obywatelem miast w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Słowacji. Jest doktorem Honoris Causa ośmiu uczelni: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Passau, Uniwersytetu w Glasgow, Godność Doktora Honoris Causa Kardynałowi nadały ponad 23 uczelnie na całym świecie, między innymi  Uniwersytet w Bratysławie, Papieski Uniwersytet Katolicki w Buenos Aires, Uniwersytet w Taipei na Tajwanie, oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
. .
 


Uchwała Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku

09.11.2018

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest środowiskowym stowarzyszeniem wielkopolskich pozytywistów - organiczników. Powołane zostało do upowszechniania ideałów pracy organicznej. Odwołuje się do historycznego dziedzictwa wybitnego Wielkopolanina - Hipolita Cegielskiego, patrioty, intelektualisty, twórcy podwalin pod budowę nowoczesnego polskiego przemysłu.

Członkowie Towarzystwa zwracają się do wielkopolskich pozytywistów- organiczników i ogółu Wielkopolan, z apelem o szczególne uświetnienie setnej Rocznicy Odzyskania Polskiej Niepodległości.

Tę wielką rocznicę chcemy zaakcentować zobowiązaniem do zwielokrotnienia działań i wysiłków w celu dalszego rozwoju Wielkopolski. Celem tego jest patriotyczne unowocześnianie oraz rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, społeczny i samorządowy naszych miast, gmin i wsi.

Z wyjątkową uwagą zwracamy się do młodego Pokolenia Wielkopolan, od których w najbliższych latach zależą losy Naszego Regionu i całej Polski. Życzymy im, aby patriotyzm, praca i solidaryzm społeczny były ich drogowskazem w codziennym życiu i działaniu.

Niech Nasze obywatelskie i solidarne działania służą budowaniu przyszłości dla nowych pokoleń Wielkopolan i Polaków, dla rozsławiania dumy z naszej Ojczyzny - Polski!

Niech żyje Polska!
Niech żyje Wielkopolska!
Niech żyje Naród Polski!


W imieniu Zarządu

Dr Marian Król
Prezydent  Towarzystwa

Dominik Górny
Sekretarz Towarzystwa  Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem