61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
W wielkim smutku żegnamy
Premiera Jana Olszewskiego –
wybitnego polskiego Męża Stanu

12.02.2019

…który dobrze zasłużył się Polsce, jako wzorzec mądrego patriotyzmu, odwagi, wierności zasadom prawa i służby społeczeństwu. Odszedł wybitny prawnik – obrońca, wrażliwy Człowiek i dalekowzroczny polityk. Były doradca  i negocjator w procesie zmian ustrojowych w Polsce, były premier rządu Rzeczypospolitej, zapisany chwalebnie w narodowej historii. Polska poniosła kolejną wielką stratę.

Każdy, kto miał szczęście poznać Jana Olszewskiego był oczarowany Jego przymiotami charakteru, jego odwagą jako adwokata broniącego skutecznie przed sądami PRL-u działaczy niepodległościowych, Jego zaangażowaniem się wszędzie tam, gdzie widział niesprawiedliwość, złą wolę lub niegodziwość. Wywodzący się z warszawskiego Bródna, dzielnicy robotniczej pielęgnującej etos patriotyzmu i społecznej wrażliwości, od wczesnych lat młodości zaangażował się w działalność społeczną i propaństwową. Tę drogę rozpoczął jako harcerz Szarych Szeregów i tą drogą podążał przez całe życie.

Poznałem pana Jana Olszewskiego w Sejmie Rzeczpospolitej, już jako premiera na początku 1992 roku. Miałem propozycje objęcia stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Byłem pod dużym wrażeniem jego wypowiedzi, mądrości, wrażliwości społecznej i skromności. Wspominam Premiera, z jak wielką troską kompletował swój gabinet, dobierając do współpracy najlepszych, prawych i kompetentnych polityków.

Pozostał w mojej pamięci jako polityk, nigdy nie kierujący się partyjniactwem, ale zawsze nadrzędnym interesem Państwa i Narodu. Otwarty na dyskusję, na zmieniającą się sytuację. Konsekwentnie realizował jako premier rządu swoją wizję rozwoju Polski.  Pozostawił w historii znaczący ślad. Dzisiaj, żegnając Premiera Jana Olszewskiego, wspominamy Go dziękując za Jego służbę Polsce.

Żegnamy Premiera Jana Olszewskiego ze szczególnym wzruszeniem, wspominając Jego wizję  Nowoczesnej Rzeczpospolitej, demokratycznej, suwerennej, sprawiedliwej, solidarnościowej, zasobnej i właściwie ukształtowanej we wspólnocie międzynarodowej.

Premier Jan Olszewski pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo mądrości, rozwagi i głębokiego twórczego patriotyzmu, wielkiego szacunku do Państwa i wielkiej troski o Naród.

Niech spoczywa w spokoju! A Jego życiorys niech będzie wskazówką dla nas wszystkich jak żyć i pracować dla Polski.

Dr Marian Król.
 


Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
w darze dla Metropolity Poznańskiego
JE ks Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego...  

30.01.2019

30 stycznia 2019 roku Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w Arcybiskupiej Rezydencji na Ostrowie Tumskim, przyjął Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i towarzyszącego Mu sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego, którzy przybyli, aby przekazać Arcypasterzowi w darze symboliczną Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego. Jej autorem jest Rafał Nowak - artysta rzeźbiarz, twórca pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, jaki z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego został wzniesiony w 2015 roku, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi i patriocie. (Na zdjęciu moment przekazywania w darze JE ks Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego. Jego Ekscelencja w otoczeniu z prawej – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i z lewej Sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego.). 

Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego symbolizuje działania organiczne na rzecz utrwalania patriotyzmu i jest przypomnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w tej Statuetce przekazuje swoją wierność ideałom pracy organicznej, wierność uniwersalnym wartościom i oddanie patriotycznemu działaniu dla Polski.

Jego Ekscelencja, ks Arcybiskup Stanisław Gądecki z zadowoleniem przyjął oferowany Mu dar
wraz z podziękowaniem ze strony dr Mariana Króla, za Pasterską Posługę naszego Arcybiskupa, za Jego życzliwość i moralne wsparcie działań Towarzystwa.  W odpowiedzi Jego Ekscelencja stwierdził: „Obserwuję i dobrze życzę działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Dziękuję za przepiękne inicjatywy propagujące pamięć o Ojczyźnie i Jej Bohaterach” .

W rozmowie jaka następnie nawiązała się Jego Ekscelencja ks Arcybiskup mówiąc o kwestii spraw społecznych i kulturotwórczych podkreślił znaczenie  chrześcijańskiego wymiaru budowania relacji pomiędzy instytucjami oraz ludźmi.  Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król serdecznie podziękował za te słowa, upewniając Arcypasterza, że taki właśnie ideał przyświeca działalności Towarzystwa. (inf.wł.)   


Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
dla Zakładów „H.Cegielski - Poznań S.A.”

30.01.2019

28 stycznia 2019 roku delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w osobach Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, członka Zarządu Towarzystwa – Jacka Witkowskiego, oraz sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego, złożyła wizytę w Zakładach „H.Cegielski-Poznań S.A., której celem było przekazanie Kierownictwu Zakładów Statuteki Ignacego Jana Paderewskiego, wyróżnienia przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie to przyznano legendarnej firmie poznańskiej – Zakładom „H.Cegielski-Poznań S.A., w uznaniu za wieloletnią owocna współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego w obszarach patriotycznym i obywatelskim.(Na zdjęciu moment przekazania Prezesowi Zakładów „H.Cegielski-Poznań S.A.” Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego. Od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Prezes Zakładów „H.Cegielski-Poznań S.A. – Rafał Kreduszyński i członek Zarządu Towarzystwa – Jacek Witkowski.)

Podczas spotkania w biurze Prezesa Zakładów „H.Cegielski – Poznań S.A. – z prezesem Rafałem Kreduszyńskim, przyznaną Zakładom Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego przekazał Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, wyrażając jednocześnie wobec Rafała Kreduszyńskiego podziękowanie za współpracę z Towarzystwem. Aby pokreślić osobistą rolę Prezesa Rafała Kreduszyńskiego w tej owocnej współpracy, dr Marian Król odznaczył Go Medalem „Labor Omina Vincit, przypominając, że Prezes Rafał Kreduszyński od chwili związania się z Zakładem „H.Cegielski-Poznań S.A.” zawsze wspierał podejmowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywy i projekty, promujące legendę twórcy tych Zakładów – Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu dr Marian Król dekoruje Rafała Kreduszyńskiego Medalem „Labor Omnia Vincit”)

Spotkanie zakończyły rozmowy na temat dalszej współpracy równie owocnej i skutecznej jak to zawsze miało miejsce.(inf.wł.) Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem