61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XIX Walne Zebranie THC
Wyróżnienia dla Liderów Pracy Organicznej

27.06.2017

„Dziękuję za krzewienie idei pracy organicznej Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. To, co państwo robią jest wspaniałe” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która została uhonorowana Statuetką Honorowego Hipolita i Godnością „Lider Pracy Organicznej”. Uroczystość odbyła się 27 maja br. podczas XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa w Poznaniu. Wydarzenie było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa, którzy na co dzień kreują trwałe wartości pracy organicznej – tak w środowiskach lokalnych jak i ogólnopolskich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Odznak Honorowych Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. (Zbiorowa pamiątkowa fotografia z Panią Zofią Cegielską-Doerffer – prawnuczką Hipolita Cegielskiego ).

Odznaki, w imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, który rekomendował kandydatów do nagrody. Laureatami zostali: Lesław Kazimierz Lenartowicz, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. im. Jana Pawła II; Marek Grzegorz Nowak, dyplomowany nauczyciel, opiekun Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Prestiżowe Statuetki Honorowego Hipolita, przyznawane od 2002 roku, przyjęli wspomniana już dr Zofia Szalczyk oraz Jego Magnificencja Rektor, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr. hab. Andrzej Lesicki, który wygłosił okolicznościową prelekcję o perspektywach rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do grona osobistości uhonorowanych Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża” dołączyli: prof. nadzwyczajna Hanna Mizgajska-Wiktor, kierownik Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a także Maciej Kozik, Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podkreślono, że ich działalność jest dowodem tego, że w nowej epoce praca organiczna przesuwa się często z obszaru gospodarczego w przestrzeń intelektualnej aktywności człowieka, z produkcji materialnej w obszar zarządzania i organizowania. Co więcej, w przestrzeń szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki. Działalność naszych medalistów przyczynia się do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju regionu i kraju.(Na zdjęciu: od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król z Liderem Pracy Organicznej - rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza + prof. dr hab. Andrzejem Lesickim oraz z Zofią Cegielską-Doerffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego. )

Ważną częścią zebrania było wręczenie wyróżnień w ramach XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”. Statuetkę Hipolita otrzymali: Firma Mielcarz J. Gospodarstwo Zielarskie z Dobrzycy, współwłaściciele to państwo Jolanta i Jerzy Mielcarz oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach za wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego. Statuetkę odebrali: Ryszard Jaroniec, Prezes Spółdzielni i Czesław Orlik, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wszyscy Laureaci XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów Najlepsze w Polsce prezentują się następująco: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL”  Zbigniew Zubala z Dębna – za: Humus Active; Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie – za: wysokiej klasy usługi bankowe dla ludności, instytucji i przedsiębiorstw, w tym pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana w ramach inicjatywy JEREMIE; COL-WAY M.Turek, J.Zych Spółka Jawna z Koleczkowa – za: sieć sprzedaży produktów Colway w oparciu o marketing partnerski; e-file sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za: program e-pity; TRIPLEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Wrocławia za: wysoką jakość pokazów ogni sztucznych i iluminacji pirotechnicznych na poziomie europejskim; Biblioteka Publiczna w Swarzędzu za: krzewienie czytelnictwa i animacje kultury; DOM POLSKI – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie za: kultywowanie tradycji lokalnych i patriotycznych; GRASO MODA Sp. z o.o. z  Poznania za: spodnie męskie Sempre; Zakład Metalowy „AGROMASZ” z Mrągowa za: ładowacze czołowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania za: upowszechnianie czytelnictwa i animowanie kultury na terenie województwa wielkopolskiego; Ecor Product Sp. z o.o. ze Stęszewa k/Poznania za:  innowacje i wysoką jakość w produkcji opakowań; Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie -Za: projekty kulturalne, ekologiczne, historyczne oraz dydaktyczne realizowane w 130.roku działalności Towarzystwa.

Laureaci medalu Młodego Pozytywisty udowodnili, że nie tylko muzyka, ale praca organiczna łączy pokolenia. A byli to: Grzegorz Szewczyk, koordynator działań społecznych i obywatelskich; Magdalena Rusnok, specjalista ds. literatury, bibliotekarz-instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; Arkadiusz Borkowski, mgr inż. budownictwa, Prezes Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”.

Wydarzenie zakończyły rozmowy kuluarowe o trwałych wartościach społecznych i ideowych w Wielkopolsce. 

Dominik Górny


Odznaczenia państwowe
dla organiczników wielkopolskich…

26.03.2017

Zasłużeni wielkopolscy organicznicy uhonorowani zostali 23 marca 2017 roku w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odznaczeniami państwowymi – Krzyżami Zasługi, które odznaczonym wręczali Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z Wicewojewodą Marleną Maląg. Krzyże Zasługi otrzymały osobistości związane na co dzień ze środowiskiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (Na zdjęciu Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, który w imieniu Prezydenta RP wręczał laureatom odznaczenia państwowe ).

W gronie wspomnianych laureatów znaleźli się: Lucjana Kuźnicka-Tylenda, prezes firmy TFP-Dziećmierowo, jedna z głównych fundatorów budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Srebrny Krzyż Zasługi); Tomasz Nowaczyk, prezes Drukarni „Natalii” w Rokietnicy (Srebrny Krzyż Zasługi), także jeden z głównych fundatorów budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Sławomir Lechna, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i redaktor naczelny gazety „Nasz Głos Poznański”, (Srebrny Krzyż Zasługi); oraz Dominik Górny, członek Zarządu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, poeta i redaktor Naszego Głosu Poznańskiego; (Brązowy Krzyż Zasługi).

Odznaczenia państwowe, Brązowe i Srebrne Krzyże Zasługi dla wielkopolskich organiczników, przedsiębiorców, działaczy społecznych i dziennikarzy, to wyraz uznania władz państwowych dla rzetelnej, społecznie użytecznej  pracy tych ludzi,  dla ich zaangażowania i patriotyzmu. To oni, polscy organicznicy, polscy pozytywiści, Wielkopolanie, czerpiąc motywację dla ich działalności z dziedzictwa Ignacego Jana Paderewskiego, Hipolita Cegielskiego i wielu innych wybitnych historycznych osobistości pielęgnujących tradycje narodowe, są Solą tej Ziemi Polskiej, Naszej Ziemi. Uznanie tego przez władze Rzeczypospolitej przyjmujemy z należną satysfakcją. (Na zdjęciu laureaci odznaczeń państwowych w towarzystwie Wojewody Wielkopolskiego – Zbigniewa Hoffmanna, trzeci od prawej, oraz Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, pierwszy z prawej )..

Jedną z odznaczonych osób był Profesor Józef Stasiński – artysta plastyk, autor  między innymi słynnego cyklu medali o Pontyfikacie Jana Pawła II. Profesor Józef Stasiński był także wieloletnim wykładowcą w Instytucie Architektury Politechniki Poznańskiej. Podczas uroczystości Wojewoda Wielkopolski - Zbigniew Hoffmann wręczył także Profesorowi Józefowi Stasińskiemu Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, przyznany Mu  na wniosek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu całokształtu twórczości i dorobku tego znakomitego artysty (Na zdjęciu profesor Józef Stasiński – z lewej, przyjmuje serdeczne gratulacje od Wojewody Wielkopolskiego,)

Dr. Lesław Lenartowicz,. Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu otrzymał Medal „Pro Patria”. Odznaczenie to zostało nadane dr Lesławowi Lenartowiczowi z rekomendacji dr Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; który wystąpił o szczególne uhonorowanie tego wybitnego lekarza i wielkiego społecznika..orędownika pracy organicznej. (Na zdjęciu dr Lesław Lenartowicz, wybitny lekarz i społecznik, wielce zasłużony dla rozwoju  poznańskiej i wielkopolskiej służby zdrowia )   


Profesor Józef Konstanty Stasiński -
artysta rzeźbiarz, medalier,
Laureat Złotego Hipolita 2002,
Członek Honorowy
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
obchodzi 90 rocznicę urodzin...

08.03.2017

Jubileusz profesora Józefa Konstantego Stasińskiego, w środowisku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którego Profesor jest Członkiem Honorowym, świętować będziemy kameralnie w dniu 16 marca tego roku, w 90. Rocznicę Jego urodzin. Jednak uroczystości jubileuszowe, w których udział wezmą liczne osobistości ze świata kultury i sztuki, przyjaciele Jubilata, Jego uczniowie, reprezentanci Kościoła, a także osobistości z kręgu władz regionalnych i miejskich, odbędą się kilka dni p źniej, 23 marca w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, które podobnie jak Politechnika Poznańska.  jest współorganizatorem uroczystości jubileuszowej. Jak dowiadujemy się od organizatorów uroczystości, Profesor – Jubilat podczas uroczystości będzie odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – nadanym Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w uznaniu zasług Profesora w wzbogacaniu polskiej kultury. Profesor Józef Konstanty Stasiński, którego dzieła rzeźbiarskie, oraz wielkie serie medalierskie, zawierają szczególne przesłanie odnoszące się do polskiego patriotyzmu, do polskiego dziedzictwa narodowego, do uniwersalnych wartości chrześcijańskich,  jest jednym z tych gigantów polskiej sztuki, którzy zawsze pozostawali wierni swoim ideom i swoim wizjom. Teraz w 90. rocznicę urodzin Profesora pochylmy przed Nim głowy i podziękujmy Mu za to, że jest wśród nas, że nadal tworzy, podziękujmy Mu za dzieła, które podarował kulturze polskiej i kulturze globalnej.

Sylwetka Dostojnego Jubilata

Stasiński Józef Konstanty, artysta rzeźbiarz, medalier, urodził się 16 marca 1927 w Poznaniu. Jego Ojciec - zawodowy żołnierz polski, za działalność konspiracyjną podczas okupacji hitlerowskiej, został stracony w 1942 roku w Berlinie. Przeżycia wojenne i praca przymusowa w Niemczech miały trwały wpływ na tematykę podejmowaną przez Józefa Stasińskiego  w okresie całej  jego dotychczasowej twórczości Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu Józef Stasiński podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Rzeźby oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1954-1974 był nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, następnie wykładowcą w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym w tymże Instytucie. Dorobek artystyczny profesora Józefa Stasińskiego w dziedzinie rzeźby obejmuje między innymi: znakomity artystycznie pomnik kardynała Augusta Hlonda, Drogę Krzyżową i ołtarz Chrystusa w poznańskiej Katedrze. oraz pomnik ofiar faszyzmu w Chełmie nad Nerem. W dziedzinie medalierstwa profesor Józef Stasiński stworzył  około 1800 medali, wśród których na szczególną uwagę zasługują cykle: "Polska walcząca na frontach II wojny światowej 1939 - 1945", "W trzechsetną rocznicę wygaśnięcia rodu Piastów Śląskich 1675 - 1976", i wspaniały cykl "Pontyfikat Jana Pawła II".

Za swoją twórczość artystyczną profesor Józef Stasiński został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (l 985), nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości (1974) oraz nagrodami regionalnymi; za upowszechnienie kultury (1983), nagrodą miasta Poznania (1956), "Ad perpetuam rei memoriam" (1997).

W dniu  29 stycznia 2002 roku otrzymał odznaczenie papieskie - Order św. Sylwestra z Gwiazdą - przyznany za twórczość rzeźbiarską dla Katedry i za medale papieskie, zaś w czerwcu 2002 roku . Kapituła "Złotego Hipolita" wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego przyznała mu najwyższe honorowe wyróżnienie - Statuetkę "Złotego Hipolita" nadając jednocześnie Profesorowi Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Profesor Józef Stasiński jest także nosicielem Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem