61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Gala "Złotych Hipolitów" - statuetki rozdane...

31.10.2017

"Składam serdeczne gratulacje tegorocznym laureatom nagrodzonym prestiżową statuetką „Złotego Hipolita” i Godnością „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” – napisał Szef Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacji było znacznie więcej, a przebieg samej gali udowodnił, że jak jej przejdzie edycje przejdzie do historii. Na ręce Kapituły "Złotego Hipolita" nadeszły listy gratulacyjne od wielu wybitnych znanych osobistości Kościoła,  administracji państwowej, samorządów oraz nauki.

Statuetki „Złotego Hipolita” – najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, uhonorowały w tym roku osiem tak znakomitych osobistości jak: Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, publicysta; Lucjana Kuźnicka-Tylenda – przedsiębiorca, prezes firmy TFP; prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008; Jerzy Maksymiuk – dyrygent, kompozytor; prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu; ks.Prałat  dr Jan Stanisławski , a także prof. Tomasz Trojanowski – neurochirurg. (Na zdjęciu Laureaci Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – Wybitne Osobistości Pracy Organicznej. Od lewej: pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda, prof. Stanisław Lorenc, prof. Roman Słowiński, ks. Prałat Jan Stanisławski i prof. Tomasz Trojanowski ).Pierwszą Osobistością, która jako Dar, przyjęła Statuetkę „Złotego Hipolita” była Jego Świątobliwość Jan Paweł II. Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” wręczył dr. Marian Król, pomysłodawca tej nagrody, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Dotychczas wyróżniono 129 osobistości – reprezentantów rozmaitych środowisk opiniotwórczych, świata kultury, nauki, biznesu i duchowieństwa. (Na zdjęciu Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – ks Prałat Jan Stanisławski w otoczeniu z prawej pani Halina Lorkowskiej, Przewodniczącej Kapituły Złotego Hipolita 2017 i z lewej przez dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ).
Kandydatury do wyróżnienia „Złotym Hipolitem” mogą zgłaszać instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania i – co ważne – sami laureaci. Kapituła „Złotego Hipolita” jest powoływana na okres jednego roku, zawsze w nowym składzie. Rozpatrując nominacje, Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty są jednogłośne i nie mogą być kwestionowane. (Na zdjęciu Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda w otoczeniu z lewej pani Haliny Lorkowskiej Przewodniczącej Kapituły Złotego Hipolita 2017  i z prawej pana dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ).
Uroczystość poprowadzili Edmund Dudziński i Dominik Górny. Kulturalnym akcentem był występ artystów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  ( Obok zbiorowe zdjęcie fotograficzne Laureatów Honorowej Nagrody "Złotego Hipolita" - zasiadaja w pierwszym rzędzie, oraz członków Kapituły "Złotego Hipolita", organizatorów Gali z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marianem Królem na czele, stoi w środku za Laureatką, panią  Lucyną Kuźnicką - Tylendą i JE ks Prałatem dr Janem Stanisławskim).
                                                                                                                                                                                                             

Opr. Dominik Górny

 


Pierwsza Dama
Poznańskiej Elity Obywatelskiej
Zofia Cegielska – Doerffer
ukończyła 91 lat…

26.08.2017

21 sierpnia 2017 roku, Pani Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, ukończyła 91 rok życia. Dzień tej pięknej rocznicy urodzin był świętem nie tylko dla Dostoj-nej Jubilatki, ale dla całego środowiska organiczników wielkopolskich, zrzeszonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, którego Pani Zofia Cegielska – Doerffer jest Honorową Członkinią i jedną z najbardziej zaangażowanych postaci, biorąc udział w wielu wydarzeniach, konkursach i organizowanych przez Towarzystwo wizytacjach na przykład szkół noszących imię Jej sławnego pradziadka. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka, Pani Zofia Cegielska - Doerffer, w otoczeniu  Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla - z prawej i dyrektora Biura Towarzystwa - Edmunda Dudzińskiego – z lewej)
 

Zwykle kolejne rocznice urodzin Pani Zofii Cegielskiej – Doerffer świętowaliśmy w sie-dzibie naszego Towarzystwa, w tym roku, z kwiatami i życzeniami delegacja Towarzystwa w osobach Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiefo – dr Mariana Króla, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa – Edmunda Dudzińskiego oraz członka Zarządu Towarzystwa – Domini8ka Górnego, udała się do domu Jubilatki, aby nie narażać  Jej na trudy dojazdu do siedziby Towarzystwa przez miasto wypełnione smogiem.

Przyjęci radośnie przez Jubilatkę delegacji Towarzystwa złożyli Pani Zofii serdeczne życze-nia zdrowia i długich lat życia dla Poznania, dla legendy o Jej sławnym pradziadku, wielkim Polaku i wielkim Człowieku. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka w otoczeniu prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla – z prawej i członka Zarządu Towarzystwa  - Dominika Górnego – z lewej.)

Do życzeń składanych Jubiatce dołącza się także nasza redakcja.” Pani Zofio zdrowia., sił i jak najdłuższego życia”….

Oto sylwetka Zofii Cegielskiej - Doerffer

Zofia Cegielska - Doerffer - w prostej linii prawnuczka Hipolita Cegielskiego (ur. 21.08.1926r). Rodowita poznanianka, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Poznań-skiego. Przez całe życie zawodowe związana z Poznaniem. Zamiłowana turystka przez wiele lat zajmowała się też pilotowaniem wycieczek krajowych i zagranicznych. Obecnie na emeryturze. Nadal jednak czynna społecznie, bierze też aktywny udział w utrwalaniu pozytywistycznej legendy Hipolita Cegielskiego, m.in. spotykając się z młodzieżą szkolną. Pani Zofia Cegielska - Doerffer jest Honorową Członkinią Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.


Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Metropolita Lwowa gościem
organiczników wielkopolskich

01.08.2017

Przyjazd do Wielkopolski Arcybiskupa Lwowa ks. Mieczysława Mokrzyckiego był niezwykle radosny w wymiarze religijnym dla dwóch parafii: Św. Andrzeja w Kleczewie i Św. Anny w Poznaniu. Metropolita lwowski 26 lipca z okazji od-pustu wprowadził do kościołów obu parafii relikwie świętego Jana Pawła II– Są to relikwie I stopnia – zapewnia rzecznik Archidiecezji Lwowskiej, ks. Andrzej Legowicz. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że aktu przekazania relikwii Świętego Papieża dokonał jego osobisty sekretarz. ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który  obok kard. Stanisława Dziwisza, przez 9 lat był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II, a po jego śmierci przez dwa lata pełnił funk-cję osobistego sekretarza Benedykta XVI.(Na zdjęciu moment powitania JE ks Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przez Prezydenta Towarzystwa im. Hi-polita Cegielskiego – dr Mariana Króla, podczas spotkania z grupą organiczni-ków wielkopolskich.)

W Poznaniu przed uroczystościami religijnymi Metropolita Lwowski spotkał się z członkami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz przedstawicielami środowisk gospodarczych i samorządowych, które reprezentował członek zarzą-du powiatu Piotr Zalewski. Zarząd Towarzystwa uhonorował ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Prezydent Towarzystwa dr Marian Król stwierdził, że jest to wyróżnienie za ogromny wkład pracy w odradzanie Kościoła Katolickiego na Ukrainie, wokół którego gromadzi się rzesza wiernych polskiego pochodzenia, za organizowanie domu stałego pobytu dla ludzi starszych oraz prowadzenie stołówki dla osób potrzebujących pomocy.(Na zdjęciu chwila po dekoracji Jego Ekscelencji Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit. Dr Marian Król gratuluje Arcybiskupowi wyróżnienia, ten zaś dziękuje za wyróżnienie/)

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tak pięknego wyróżnienia i cieszę się, że zostałem przyjęty do waszej wspólnoty – powiedział Dostojny Laureat za-szczytnego wyróżnienia.

W dalszej części spotkania nie mogło zabraknąć pytań o współpracę z św. Janem Pawłem II i Papieżem Benedyktem XVI. Wyjątkowy gość odpowiadał szczerze i niezwykle interesująco. Równie chętnie poruszał problemy i potrzeby ludzi na Ukrainie. Szybko można było zauważyć, że jest bardzo wrażliwy na niedostatek ludzi starszych i zdeterminowany w niesieniu szeroko rozumianej pomocy po-trzebującym rodzinom. Wspomniał również o dwóch jubileuszach: 25-leciu odnowienia struktur administracyjnych oraz 15-leciu wizyty św. Jana Pawła II we Lwowie. Jako wotum wdzięczności podjęta została decyzja o budowie Centrum Świętego Jana Pawła II, którego celem będzie wspieranie tradycyjnej katolickiej rodziny, jej godności w aspekcie papieskiego nauczania. Będzie to również miejsce konferencyjne w szeroko pojętym programie katechizacji dorosłych i dzieci. Prowadzone będą kursy dla małżeństw, Centrum będzie zajmowało się działalnością pro life, naprotechnolgią (leczeniem niepłodności). Działać będzie przedszkole i planowana jest izba pamięci św. Jana Pawła II.(Na zdjęciu archiwalnym, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na pokładzie samolotu z Janem Pawłem II, udającym się w kolejną pielgrzymkę )

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz przedsiębiorcy zadeklarowali pomoc w najpilniejszych potrzebach lwow-skiej wspólnoty. Arcybiskup nie ukrywał, że przekazanie mebli do domu opieki, środków czystości, żywności, etc., byłoby wielkim wsparciem, ponieważ eme-ryci muszą żyć za ok. 50 euro miesięcznie

– Beneficjentami tej pomocy w dużej mierze będą osoby, które z pochodzenia są Polakami – podkreślił Arcybiskup.
                                                                                                                                                                                                                  Dominik Górny

Oto sylwetka Metropolity Lwowskiego:


Mieczysław Mokrzycki (ur. 29 marca 1961 w Majdanie Lipowieckim) – polski duchowny rzymskokatolicki, sekretarz papieski w latach 1996–2007, biskup koadiutor lwowski w latach 2007–2008, arcybiskup metropolita lwowski od 2008, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Pracował jako wikariusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 został sekretarzem papieża Benedykta XVI.

16 lipca 2007 został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwow-skiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie. Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI, zaś współkonsekratorami kardynało-wie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski. Sprawowanie urzędu arcybiskupa ar-chidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego, rozpoczął 21 października 2008, a ingres do katedry we Lwowie odbył 22 listopada 2008.
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem