61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Jubileusz 20–lecia
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

27.05.2018

W sobotę, 26 maja 2018 roku, w Poznaniu, w Auli Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dokonała się uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia i działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – patriotycznej organizacji wielkopolskich pozytywistów, organiczników. Uroczystość zainaugurowało premierowe wykonanie pieśni „Labor Omnia Vincit” – hymnu 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przez chór męski Arion CK Zamek. Następnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Szczepan Gawłowski, w asyście członków założycieli Towarzystwa: Edmunda Dudzińskiego, Jerzego Szyło, Krzysztofa Karonia oraz Marka Nowaka, wprowadził do Auli sztandar organizacyjny THC. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Prezydentowi Towarzystwa - dr  Marianowi Królowi. Od lewej na zdjęciu: Członkowie Założyciele THC - Edmund Dudziński i Jerzy Szyło, Sztandar wręcza Prezydentowi dr Szczepan Gawłowski).

Sztandar przejął Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, twórca Towarzystwa - dr Marian Król, a następnie symbolicznie przekazał go przedstawicielom młodego pokolenia organiczników: Łukaszowi Dembskiemu, Filipowi Susiowi i Dominikowi Górnemu. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przedstawicielom młodej generacji organiczników wielkopolskich, członkom Klubu Młodych Pozytywistów jaki istnieje przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Sztandar przekazuje Prezydenbt Towarzystwa - dr Marian Król, z lewej, a Sztandar odbiera i składa na jego obrzeżu symboliczny pocałunek wierności lider Młodych Pozytywistów i członek Zarządu Towarzystwa - Dominik Górny. )

Po uroczystym wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru, dokonało się uhonorowanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; Kombatanckim Certyfikatem Pamięci oraz medalem Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität – „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”. Sztandar THC udekorowano Wielkim Krzyżem Zasługi nadanym przez Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska.

W czasie uroczystości przedstawiono nowych laureatów Godności Liderów Pracy Organicznej. Statuetki Honorowego Hipolita otrzymali: prof. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego; prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej; Maciej Kozik, prezes stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Jacek Pawełczak, dyrygent, kompozytor, autor muzyki do hymnu 20-lecia THC.

Natomiast Srebrne Medale Labor Omnia Vincit - Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, otrzymali: Wojciech Wiza, wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich i Piotr Waśko, dziennikarz, inicjator i organizator przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych. Medalami Młodego Pozytywisty wyróżniono: Karolinę Fabiś-Szulc, UMP, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Poznania; Justynę Żarczyńską, historyka sztuki, pracującego w Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Łukasza Mikułę, przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej w Radzie Miasta Poznania. Złoty Medal Verba Docent – Exempla Trahunt otrzymał Zbigniew Ścigocki, prezesa Chóru Męskiego Arion CK Zamek.

Członkowie Towarzystwa, jego sympatycy i zaproszeni na uroczystość Jubileuszu THC goście, mieli okazję po raz pierwszy podziwiać znaczki wydane przez Pocztę Polską: okolicznościowy arkusz znaczków sygnowany „20-leciem THC” (edycja limitowana, 250 egzemplarzy, do nabycia wyłącznie w biurze THC); kartka pocztowa ze specjalną grafiką dwóch pomników powstałych z inicjatywy Towarzystwa: Hipolita Cegielskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego (tylko 520 sztuk) oraz datownik stały, ozdobny ze zmienną datą. Ten ostatni jest używany od 2 maja br. w placówce pocztowej w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Janiny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 23 lutego 28).

Opracowanie  - dg.
Zdjęcia - Ryszard Galowski


Statuetka Honorowego Hipolita
dla prezesa "Mlekovity"... 

10.05.2018

„Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicznej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. Gratulacje złożyli osobiście: Waldemar Witkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, reprezentujący Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, Filip Suś, Prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowej i Michał Ciszak, przedsiębiorca. Laudację wygłosił Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )   

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku. Otrzymują je najlepsi liderzy czołowych branż i dziedzin polskiego życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, samorządowego i wielu innych. Jego laureatów można bliżej poznać dzięki dwóm tomom książki „Liderzy Pracy Organicznej”.

Wydarzenie odbyło się 8 maja 2018 roku na stoisku „Mlekovity” w ramach Targów Polagra Food na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Dominik Górny  


Medale "Labor Omnia Vincit"
dla naukowców poznańskiego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

21.03.2018

16 marca, w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Gabinecie Rektora - prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego,  odbyła się kameralna uroczystość wręczenia przyznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Medali „Labor Omnia Vincit” naukowcom tego Uniwersytetu. Srebrne Medale otrzymały Panie: Prorektor UAM do spraw studenckich -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor UAM do spraw kształcenia  - prof. dr hab. Beata Mikołajczyk. Odznaczenia wyróżnionym Paniom wręczył Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król, w towarzystwie Rektora UAM – prof. dr hab., Andrzeja Lisieckiego oraz Prorektora do spraw kadry i finansów – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa,  także wiceprezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.. (Na zdjęciu w Gabinecie Rektora UAM Laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”. Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Lesicki, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i członek THC – Dominik Górny).

"Medale „Labor Omnia Vincit” ustanowione i przyznawane  przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, nadawane są osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania ideałów pracy organicznej. Wśród laureatów są osoby praktycznie ze wszystkich środowisk zawodowych. Kapitułę Medalu „Labor Omnia Vincit” szczególnie jednak cieszy fakt coraz większej grupy naukowców, nauczycieli akademickich  otrzymujących ten Medal, ponieważ to oni właśnie są wzorami pracy i szerzą ideały pracy organicznej wśród młodzieży. (Na zdjęciu prof. dr hab. Beata Mikołajczyk odbiera gratulacje od Prorektora UAM – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa, w środku gratulacjom towarzyszy Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król).

Sami wyróżnieni zawsze wysoko cenią sobie przyznane medale. „Idea pracy organicznej jest bardzo bliska działaniom, które podejmujemy w ramach zadań naszego Uniwersytetu” – po dekoracji twierdziły  obecne  laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”, Panie -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Prorektor UAM ds. studenckich oraz prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. Kształcenia. (Na zdjęciu od lewej: Rektor UAM – prof. dr hab. Andrzej Lisiecki ręcza Dyplom Medalu „Labor Omnia Vincit” Laureatce – prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej, obok stoi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.) Uroczystość zakończyły gratulacje dla Laureatek, rozmowy i wspólne pamiątkowe fotografie.(Zdjęcia: Łukasz Woźny i Przemysław Stanula. Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem