61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Gala Złotych Hipolitów 2019
pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy


Z wielką satysfakcją możemy poinformować, że podobnie jak w roku 2018, tegoroczna Gala Złotych Hipolitów, została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. Patronat Honorowy Głowy Państwa Polskiego nad wydarzeniem jakim jest uhonorowanie Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej Statuetką Złotego Hipolita, jest dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz dla Laureatów wielkim zaszczytem. Jest także dowodem na to, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej autorytetem Głowy Państwa wspiera ideały pracy organicznej, pozytywistyczny etos pracy dla dobra wspólnego, dla rozwoju naszego Państwa.

Wielkopolscy pozytywiści-organicznicy zgrupowani w środowisku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyrażają wielką wdzięczność dla Pana Prezydenta za Patronat Honorowy nad Galą Złotych Hipolitów. Za to, że już po raz drugi Gala ta może odbywać się w atmosferze szczególnej życzliwości Głowy Polskiego Państwa do wskazywania przez Kapitułę Złotego Hipolita Osobistości, które mogą być wzorcami  przede wszystkim dla młodego pokolenia Polaków. Wzorcami patriotyzmu, wzorcami skutecznej i rzetelnej pracy, wzorcami tworzenia nowych wartości prospołecznych, ale też wartości ogólnoludzkich, we wszystkich obszarach życia: w nauce, kulturze, sztuce, w życiu społecznym i wszędzie tam, gdzie tworzy się dobro, gdzie tworzy się wspólnota ludzka nowej epoki. Tegoroczna uroczystość wręczenia Statuetek Złotego Hipolita i nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej Laureatom roku 2019 odbędzie się w dniu 26 października 2019 roku, o godzinie 13.00 tradycyjnie w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej historycznej Auli uniwersyteckiej społeczności przedstawią się tegoroczni Laureaci. Siedem wybitnych, zasłużonych Osobistości, które do Honorowej Nagrody Złotego Hipolita nominowała Kapituła Złotego Hipolita pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, dr. hc, rektora Politechniki Poznańskiej, wielkopolskiej sławnej uczelni technicznej o 100-letniej tradycji.      Więcej

Minister Inwestycji i Rozwoju
Jerzy Kwieciński z wizytą
w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego… 


…4 lipca 2019 rok, do siedziby Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zawitał Minister Inwestycji i Rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Wizyta ta przerodziła się w interesujące spotkanie dotyczące działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, czym minister Kwieciński był bardzo zainteresowany, sam z kolei informował prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla i przybyłych na spotkanie przedstawicieli  przedsiębiorców o działaniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Po części roboczej spotkania, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskegom – dr Marian Król odznaczył ministra Jerzego Kwiecińskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” w uznaniu jego pracy na rzecz przyspieszonego rozwoju naszego kraju. W podziękowaniu za to wyróżnienie minister Jerzy Kwieciński wpisał w Księgę Pamiątkową:” Z największym podziękowaniem dla Pana prezydenta dr Mariana Króla i dla całego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za skuteczne promowanie pracy organicznej i działania na rzecz rozwoju gospodarki. Jestem wielce zobowiązany za uznanie dla mnie, które uważam – jest uznaniem dobrego dzieła mojego resortu i całego rządu”. (Na zdjęciu spotkanie z ministrem Jerzym Kwiecińskim. Od lewej Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dr Marian Król – prezydent Towarzystwa, minister Jerzy Kwieciński, Mariusz Paplaczyk i  Filip Suś ).

Oczywiście, jak zwykle przed odznaczaniem Medalem ”Labor Omnia Vincit”, wygłaszana jest okazjonalna laudacja na temat laureata. Laudację na rzecz ministra Jerzego Kwiecińskiego przygotował i wygłosił Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Poniżej zamieszczamy pełny tekst tej laudacji.    Więcej

Walne Zebranie Członków
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
określiło kierunki działania na 2019 rok… 


W sobotę, 25 maja 2019 roku w Poznaniu  odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie, podczas którego dokonano oceny działalności Towarzystwa w roku 2018 oraz nakreślono program działań na rok 2019. Zarówno omówienie ubiegłorocznej działalności Towarzystwa, jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, spotkały się z pełnym uznaniem wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa. Tak samo z aplauzem spotkała się podjęta Uchwała obejmująca dotychczasowe osiągnięcia Zarządu Towarzystwa pod kierownictwem Prezydenta dr Mariana Króla, jak i wyjątkowo bogaty plan działań na rok 2019. Z Uchwały tej wynika, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które obchodzi 20 rok swojej działalności, z roku na rok tę działalność poszerza i ubogaca o nowe projekty, rozwija sieć kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi  i instytucjami, rozbudowując i utrwalając zasady pracy organicznej w przeróżnych formach, upowszechniając wielkopolska legendę Hipolita Cegielskiego, jako wzorzec patriotycznej pracy dla wspólnego dobra.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nie ogranicza swojej działalności tylko do Wielkopolski, ale coraz wyraźniej upowszechnia ideały pracy organicznej na cały kraj, a nawet poza granice Polski, nagradzając Osobistości i instytucje oraz firmy akceptujące propozycje i projekty Towarzystwa. Takie wyróżnienia jak wyróżnienie Godnością Lidera Pracy organicznej, Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej powiązane ze Statuetkami Honorowego Hipolita i Złotego Hipolita, Medale „Labor Omnia Vincit” – srebrne i złote, Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego, patriotycznie nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, są już wyróżnieniami prestiżowymi.Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem